Nieuws

Ruimte voor elkaar, sportief gebaar!

Mede door corona trekken we er steeds vaker op uit: wandelen, fietsen, hardlopen etc. Kortom, lekker sporten en bewegen in de natuur. Maar dat geeft soms wrijving omdat niet iedereen evenveel begrip heeft voor de beleving van de ander. Daarom hebben natuurorganisaties en sportbonden in Nederland de handen ineen geslagen. 

Deze samenwerking levert een ‘Buitencode’ op waarin we een aantal gedragsregels met elkaar afspreken: “Ruimte voor elkaar sportief gebaar”. Hiermee worden bezoekers van natuurgebieden gevraagd om anderen de ruimte te geven en de natuur te beschermen. Zo gaan we op een respectvolle manier met elkaar en met de natuur om. En zo kunnen we met zijn allen blijven genieten van de natuur. Deze Buitencode is er voor iedereen.

Met de nieuwe ‘Buitencode’ willen zij de omgang tussen bezoekers van natuurgebieden op een positieve manier beïnvloeden: “Geef een ander de ruimte en bescherm de natuur waarvan je geniet!”

De Buitencode bestaat uit 5 simpele regels:

  1. Respecteer de natuur
  2. Houd je aan de toegangsregels
  3. Geef elkaar de ruimte
  4. Wees vriendelijk
  5. Spreek elkaar aan

Respecteer de Natuur
Maak geen lawaai en neem je afval mee.

Houd je aan de toegangsregels
Check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden.

Geef elkaar de ruimte
Maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.

Wees vriendelijk
Groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.

Spreek elkaar aan
Spreek een ander vriendelik en respectvol aan op zijn of haar gedrag.

De campagne Buitencode is een samenwerking tussen de NTFU, KNHS, Atletiekunie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen, Wandelnet, KwbN, Sportvisserij Nederland en mede mogelijk gemaakt door het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat.

Ruimte voor elkaar, sportief gebaar!