Nieuws

Resultaten landelijk beleid Grenzeloos Actief

De afgelopen vier jaar heeft Flevoland deel uit gemaakt van het landelijke beleid Grenzeloos Actief: maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk. Het programma had vier pijlers: regionale samenwerkingsverbanden, versterken van sport en beweegaanbieders, feiten en cijfers en meer aandacht bij Sport en Bewegen in de Buurt.

In Flevoland heeft dit geleid tot het uitvoeren van het Visiedocument Aangepast Sporten, waarbij er onder andere in elke gemeente een aanspreekpunt aangepast sporten is en elk jaar een Maand van het Aangepast Sporten wordt georganiseerd. In de pijler versterken van de sport en beweegaanbieders zijn er 31 Flevolandse sportaanbieders ondersteund met een budget van maximaal 950 euro voor het versterken en/of uitbreiden van het aanbod. Bekijk hier een aantal Flevolandse voorbeelden.

Alhoewel het programma Grenzeloos Actief stopt, krijgt het gedachtegoed wel een vervolg binnen het Sportakkoord binnen het thema inclusief sporten en bewegen. Specifiek voor dit deelakkoord ligt de focus op mensen in Nederland die belemmeringen ervaren om te gaan of te blijven sporten en bewegen. Meer info over het Sportakkoord (inclusief sporten en bewegen) op Allesoversport.nl  

Resultaten landelijk beleid Grenzeloos Actief