Nieuws

Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd tot 19 jaar

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij wordt zo veel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Ook zijn er posters ontwikkeld met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en kunnen clubs en sportaanbieders informatieborden downloaden die hen helpen hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken.

Heeft u vragen of wilt u weten hoe dit in uw gemeente geregeld is? Neem dan contact op met uw eigen gemeente:

Almere: sportentree@almere.nl
Dronten: l.bekema@dronten.nl
Lelystad: e.smit@sportbedrijf.nl
Noordoostpolder: c.binnenmars@noordoostpolder.nl
Urk: a.butter@urk.nl
Zeewolde: b.verstralen@zeewolde.nl

Voor het protocol, klik hier.

Bron: NOC*NSF

Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd tot 19 jaar