Nieuws

Partnerschap met AKT verlengd

Al jaren zijn Sportservice Flevoland en Topsport Flevoland trotse partner van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT), en ook voor de komende jaren is onze partnerschap verlengd! Samen met het AKT zetten we ons in voor talentontwikkeling in Almere en Flevoland. Een leven lang sporten en bewegen met plezier staan hierbij voorop.

Door deze samenwerking kunnen we talenten nog beter faciliteren en ondersteunen in hun eigen omgeving, dichtbij huis. Vanuit meerdere Regionale Training Centra (RTC) en met extra begeleiding ten aanzien van voeding-, mentale- en andere sport specifieke ondersteuning kunnen we talenten, coaches, trainers en ouders op weg helpen in hun ontwikkeling richting het hoogst haalbare per talent. Wij zijn verheugd dat we deze samenwerking de komende jaren voort kunnen zetten.

Deze week besteedt Almere DEZE WEEK twee pagina’s aan het AKT, met interessante onderwerpen en het partnership.

Partnerschap met AKT verlengd