Nieuws

Nieuw in Lelystad: het Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Volwassenen die willen sporten of culturele activiteiten willen ondernemen en een inkomen hebben tot 130% van de bijstandsnorm, kunnen met ingang van heden een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het college heeft besloten voor het jaar 2022 / 2023 een pilot hiervoor te starten. Gemeente Lelystad, Sportbedrijf, Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur hebben hiervoor een overeenkomst ondertekend.

Het Volwassenenfonds Sport en cultuur is een fonds waar volwassenen vanaf 27 jaar die leven op 130% van het bijstandsniveau een beroep op kunnen doen. Bij goedkeuring van een aanvraag wordt de contributie of het lesgeld voor een sport of culturele activiteit uit het fonds betaald, voor maximaal een jaar lang. Ook kan er een aanvraag worden gedaan voor materialen als kleding of de huur van een instrument. De gemeente Lelystad sluit aan daarvoor aan bij de landelijke Stichting Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Gezond leven
Wethouder Jack Schoone: ‘Een miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport of culturele activiteiten, terwijl dat juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig en gezond leven. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten of deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten als dans, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs. Sport en cultuur is leuk, gezond en goed voor sociale samenhang en contacten. Daarom wil de gemeente dit voor alle Lelystedelingen vanaf 27 jaar met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau toegankelijk maken.”

Budget
Er is in totaal €40.000,- budget beschikbaar gesteld voor het Volwassenenfonds in 2022. Hiervan komt €15.000,- uit het Sport & Vitaliteitsakkoord. Daarnaast wordt €25.000,- bijgedragen vanuit Lelystad Next Level. Ook is er een extra rijkssubsidie vanuit Volksgezondheid van €10.875,- beschikbaar gesteld om het Volwassenenfonds in het pilotjaar te ondersteunen.

Aanvragen
Het maximaal aan te vragen bedrag per volwassene is 250 euro voor sportactiviteiten en 450 euro voor culturele activiteiten. Een aanvraag voor het Volwassenenfonds kan worden gedaan via een intermediair. Een overzicht van alle intermediairs is te vinden op www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/lelystad/

Nieuw in Lelystad: het Volwassenenfonds Sport en Cultuur