Nieuws

MTB Onderhoudsfonds

Fietspaden worden doorgaans aangelegd door een gemeente of provincie maar met mountainbikepaden is dat anders. Deze worden bijna altijd aangelegd door vrijwilligers. 

Maar daar komen ook kosten bij voor bijvoorbeeld materiaal en machines. Vaak worden hier sponsoren voor gezocht en worden mountainbikers gevraagd een vrijwillige financiële bijdrage aan de route te doen. Tegelijkertijd dienen de routes een algemeen belang: het geeft inwoners van Flevoland (en bezoekers) de mogelijkheid om te sporten. En dat is natuurlijk iets dat overheden graag stimuleren.

Daarom is in 2022 het Flevolandse fonds voor onderhoud van mountainbike routes gestart. Dit fonds wordt gevuld door zowel de Provincie Flevoland als alle Flevolandse gemeenten. Alle Flevolandse routestichtingen kunnen hier een aanvraag voor doen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van zand, hout of een maaimachine. In 2022 is door het fonds al 25.000 euro in de Flevolandse mountainbikeroutes geïnvesteerd en de overheden hebben de intentie uitgesproken eenzelfde bedrag voor ten minste 2023 en 2024 ter beschikking te stellen.

Op deze manier wordt de kwaliteit van de routes gewaardborgd en krijgen de stichtingen de kans om hun parcours nog uitdagender of leuker te maken! Fiets dus regelmatig een rondje op jouw lokale mountainbike route om te kijken of er al nieuwe of verbeterde segmenten te vinden zijn.

Foto: Gert Edelenbos

MTB Onderhoudsfonds