Nieuws

Grenzeloos Actief

Grenzeloos actief, maakt sporten en bewegen voor iedereen met een beperking mogelijk. Landelijke partijen zetten zich er voor in dat na 2018 mensen met een beperking die willen sporten of bewegen passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.

De sportparticipatie van mensen met een beperking blijft achter in vergelijking met mensen zonder beperking. Met het nieuwe landelijke sport- en beweegbeleid voor mensen met een beperking - Grenzeloos actief - wil men hier verandering in brengen.

Regionaal samenwerkingsverband in Flevoland
Aandachtspunten zijn regionaal samenwerkingsverbanden en het versterken van sport- en beweegaanbieders. Doel is het realiseren van een regionaal samenwerkingsverband waar vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden. Hierin werken de Flevolandse gemeenten en de Provincie Flevoland nauw samen. Met maatwerk binnen de regio wordt het aanbod onder de aandacht gebracht op basis van de vraag vanuit de doelgroep en de interesse van de sport- en beweegaanbieder. 

Grenzeloos Actief