Nieuws

Factsheet Beweegvriendelijke Omgeving

Van een visie naar een kansenkaart op provinciaal niveau

Iedere provincie heeft een eigen visie met betrekking tot de beweegvriendelijke omgeving. De leefomgeving speelt een belangrijke rol in de gezondheid van de inwoners. Denk hierbij aan veilige wandel- en fietsnetwerken, bovenlokale sportaccommodaties of publieke ruimte voor recreatie en ontmoeting. Maar hoe breng je de kansen en mogelijkheden provinciaal in kaart? 

In de factsheet van Kenniscentrum Sport & Bewegen staan 10 stappen om van de provinciale visie op de beweegvriendelijke openbare ruimte naar een echt beweegvriendelijke omgeving te komen. De kansenkaart Beweegvriendelijke openbare ruimte Flevoland is als voorbeeld in de factsheet opgenomen.

Klik hier voor de factsheet

Opmerkingen of vragen over het thema sport en bewegen in de beweegvriendelijke openbare ruimte? Neem dan contact op met:

Maarten van Erp – vanerp@sportflevo.nl  

Factsheet Beweegvriendelijke Omgeving