Nieuws

Europese subsidie van Erasmus+ voor uitwisseling sportaanbieders Europa

Het bestond al voor het onderwijs en voor jeugd- en jongerenorganisaties, maar sinds 2023 ook voor de sport: Europese subsidie van Erasmus+ om via uitwisseling kennis op te doen en kennis te delen bij een andere sportaanbieder in Europa.

In 2023 heeft de Europese Commissie de nieuwe subsidielijn ‘mobiliteitsprojecten voor breedtesport’ van Erasmus+ Sport gelanceerd. Hiermee is het mogelijk voor breedtesportorganisaties om kennis en vaardigheden op te doen bij een partnerorganisatie in het buitenland. Denk dan aan meelopen of training of coaching geven. Bij Erasmus+ Sport kun je hiervoor subsidie aanvragen.

Twee uitwisselingstrajecten
Erasmus+ vindt het belangrijk dat breedtesport zich blijft ontwikkelen, vanwege de waarde die het heeft bij het promoten van sport en bewegen, een gezonde leefstijl, het opbouwen van een netwerk van relaties, sociale inclusie en gelijkheid. Je kunt daarom subsidie aanvragen voor projecten die hieraan bijdragen. Maar ook voor uitwisselingsprojecten die bijdragen aan het verhogen van kennis en capaciteiten op de volgende thema’s:

  • Ontwikkeling van toegankelijk en inclusief sportaanbod
  • Duurzaamheid
  • Goed sportbestuur
  • Veilige en integere sport

De totale duur van een mobiliteitsproject voor breedtesport is 3 tot 18 maanden, waarvan een gedeelte een daadwerkelijk uitwisselingsbezoek betreft. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

Job shadowing (2-14 dagen): deelnemers lopen mee bij  een organisatie in een ander land. Het doel is nieuwe praktische kennis, ideeën en vaardigheden opdoen door mee te kijken in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers bij de ontvangende organisatie.

Coaching- of trainingsactiviteiten (15-60 dagen): deelnemers nemen een actieve rol voor een langere periode bij een organisatie in een ander land, met als doel coachen of training geven. Zowel het trainen of coachen als de onderlinge kennisuitwisseling draagt bij aan de capaciteitsopbouw van breedtesportorganisaties.

Voor wie is het bedoeld?
Breedtesportverenigingen en -organisaties kunnen een aanvraag doen, maar ook andere organisaties waarvan deelname aan het project een meerwaarde heeft voor de breedtesport. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld coaches, vrijwilligers of bestuurders zijn van sportverenigingen. Activiteiten mogen geen commercieel doeleinde hebben.

Onder breedtesport verstaan we: fysieke vrijetijdsbesteding die regelmatig op niet-professioneel niveau wordt beoefend door mensen van alle leeftijden voor gezondheids-, educatieve of sociale doeleinden.

Hoe vraag ik een project aan?
In 2023 zijn er twee deadlines, de eerste was op 23 februari en de volgende op 4 oktober. Kijk op Subsidie aanvragen bij Erasmus+ voor meer informatie.

Europese subsidie van Erasmus+ voor uitwisseling sportaanbieders Europa