Projectleider Sportservice Flevoland, Miranda Pankl

Projectleider Sportservice Flevoland, Miranda Pankl

“Provincie Flevoland bij uitstek geschikt voor buiten sporten”


Het huidige team van Sportservice Flevoland is al enige jaren geleden een weg ingeslagen die nog altijd zijn vruchten afwerpt. Voortbordurend op de beslissingen die in het verleden genomen zijn, worden de kerntaken uitgevoerd als intermediair tussen sportend en bestuurlijk Flevoland. Eén van de dragende pijlers onder dat beleid is projectleider en plaatsvervangend directeur Miranda Pankl-Baaijens.

Miranda Pankl groeide op in Dronten, middenin in de polder. In de beginjaren ’10 reageerde Pankl op een vacature bij Sportservice Flevoland. Op dat moment was ze werkzaam bij een bedrijf in Amersfoort. Toch werden de stoute schoenen aangetrokken en ging er een sollicitatiebrief richting het provinciale sportbedrijf. Pankl: “Als mens heb ik altijd al affiniteit gehad met sport en gezondheid. Bovendien had ik vanuit mijn werkzaamheden die ik voor het  management- en adviesbureau in Amersfoort deed al contact met Flevolandse sport- en beleidsadviseurs. Op hoofdlijnen wist ik dus heel goed in welke organisatie ik stapte.”

"Van uitvoeder naar verbinder"
In de afgelopen tien jaar waarin Pankl werkzaam is bij het overkoepelende provinciale sportorgaan is haar blik en visie op Sportservice Flevoland wel veranderd. “Jazeker. In het begin stond de organisatie dichterbij de inwoners en was Sportservice Flevoland meer betrokken bij het uitvoerende deel. In de afgelopen jaren is die rol anders geworden en daarmee ook de manier waarop ik zelf naar onze organisatie kijk. We hebben nu veel meer een verbindende rol. We weten inmiddels allemaal heel goed dat we niet alles zelf (meer) kunnen doen. Daarom zoeken we continu verbinding met lokale partijen die dat wel kunnen uitvoeren. Het leggen van contacten tussen de vragende en aanbiedende partijen voor de uitvoering van het provinciale sportbeleid is onze kracht geworden. En dat is heel anders dan de uitvoerende taken die Sportservice Flevoland nog deed toen ik tien jaar geleden voor het eerst hier binnenkwam.”

Werken vanuit de achtergrond
Deze switch betekent overigens niet dat de organisatie vanuit een ivoren toren werkt aan de bureaucratische eisen en voorwaarden. “Doordat we nu met veel meer partijen samenwerken, horen we juist veel meer geluiden vanuit de samenleving zelf. Bovendien hebben we op de achtergrond nog steeds veel contact met bijvoorbeeld het onderwijs, sportclubs en de inwoners van Flevoland. Dit gebeurt echter niet rechtstreeks, maar via campagnes die door ons worden geïnitieerd, begeleid of ondersteund. Via die weg hebben we eigenlijk momenteel nog meer contact met onze doelgroep en achterban dan voorheen, maar die mensen merken minder dat ze met ons te maken hebben.”

Professionalisering
En dat is exact de bedoeling van de weg die werd ingeslagen na de herstructurering in 2012 van  Sportservice Flevoland. Vormgegeven door onder andere Pankl in samenwerking met Rudi Tuijn en een aantal nieuwe en vaste medewerkers is er in de loop der jaren een nieuwe organisatie neergezet. Pankl: “Dit hebben we gerealiseerd samen met de gemeentelijke sportbedrijven, sportclubs en vele vrijwilligers die (willen) bijdragen aan de professionalisering van de Sport in Flevoland. Sportservice Flevoland kijkt steeds meer naar het groter geheel, maar zonder lokale initiatieven en bevlogen mensen in de dorpskernen zijn wij nergens. De ontwikkeling van de triathlon sport in onze provincie is daar een goed voorbeeld van. Er was natuurlijk altijd al de ‘grote triathlon’ in Almere. Doordat Sportservice Flevoland triathlon als kernsport heeft aangemerkt, relaties heeft opgebouwd met allerlei mensen binnen die sport is er op dit moment in elke Flevolandse gemeente een triathlon wedstrijd. We hebben ons daar enorm voor ingezet, maar konden dat natuurlijk niet bereiken zonder de hulp van mensen uit de Flevolandse gemeenten die de schouders eronder zetten om het daadwerkelijk van de grond te krijgen.”

Vraaggestuurd werken
Op dit moment werkt de organisatie meer en meer vraag gestuurd. En die keuze is volgens Pankl gemaakt vanwege de groei van het aantal inwoners in de provincie en doordat gemeentelijke sportbedrijven steeds meer zelf kunnen oppakken. “Onze taak is ervoor te zorgen dat iedereen binnen Sportservice Flevoland kan uitblinken in zijn of haar expertise. Zo waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening richting de gemeentelijke sportbedrijven, de sportverenigingen, bestuurlijk Flevoland en onze eigen medewerkers.”

“Al meer dan dertig jaar bestaansrecht”
De kernsporten triathlon, watersport, fietsen en hardlopen en overige kerntaken zijn op basis van gedegen onderzoek gekozen. Pankl: “Beleving van sport in de natuur en buitenruimte wordt steeds belangrijker en Flevoland heeft daarin veel te bieden. Dat biedt kansen, zoals je nu al ziet met mountainbiken en wielrennen. Dit kan natuurlijk in andere provincies ook, maar daar wordt het ook steeds drukker terwijl in Flevoland die ruimte er nog wel is. Sportservice Flevoland is de verbinding tussen al die losse onderdelen, initiatieven, sportevenementen en doelstellingen die zowel op provinciaal, gemeentelijk en individueel niveau ontplooid worden. Op al die niveaus brengen wij partijen bij elkaar. Die kennis met elkaar delen, vergroten hun expertises, slagkracht en kunnen daardoor gezamenlijk doorgroeien. Sportservice Flevoland heeft als vliegwiel bij het ontstaan, ontwikkelen en behouden van die cultuur een duidelijke maatschappelijke rol in de totale Flevolandse samenleving. Keuzes uit het verleden, het heden en richting de toekomst zorgen ervoor dat Sportservice Flevoland al meer dan dertig jaar bestaansrecht heeft.”