Atletic Skills Model - Martijn Postuma

Atletic Skills Model - Martijn Postuma

“Nut en noodzaak van sport en bewegen blijven benadrukken”

Martijn Postuma is al jaren actief betrokken bij de sport in Flevoland. Na zijn opleiding Sportmanagement (CALO Windesheim) ging Postuma in 2007 als projectleider aan de slag bij Sportservice Flevoland. Dit deed hij destijds nog in combinatie met mijn werkzaamheden als hoofd jeugdopleiding van v.v. Go-Ahead Kampen. In 2015 kwam Postuma in dienst bij de gemeente Almere, waar hij tot en met 2020 betrokken was bij de opbouw van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT). Vanuit de gedachte ‘Ieder zijn talent’ werd de Almeerse jeugd al op jonge leeftijd in aanraking gebracht met veelzijdig sporten en bewegen.

Inmiddels werkt Martijn bij het Athletic Skills Model (ASM), een praktische en wetenschappelijk model voor de ontwikkeling bewegen dat tevens de onderliggende visie is van de Skills Garden Almere-Haven, geopend in 2019. Postuma: “Toen ik in 2007 bij Sportservice Flevoland als projectleider werkte, was er al een verandering in de benadering van sport en bewegen ingezet. Vanuit de politiek werd destijds zwaar ingezet op ‘iedereen moet kunnen sporten’. Dat motto heeft een boost gegeven aan de taken die Sportservice Flevoland tussen de beginjaren 2000 en 2010 kon uitvoeren. We kregen voldoende (financiële) middelen om sport en bewegen op gemeentelijk niveau te stimuleren. Het was een heel belangrijke tijd omdat toen de transitie van sport als doel, naar sport als middel plaatsvond.”

Gemeentelijk overstijgende rol
Die ontwikkeling zorgde niet alleen voor een andere kijk op sport, maar ook voor een duidelijke verandering in denken en doen bij de Flevolandse gemeenten. Postuma: “Sportservice Flevoland kreeg hierin een gemeente overstijgende rol. We konden gemeenten ondersteunen bij de uitvoering en het opstellen van beleid ten aanzien van sport en bewegen. Dit leidde tot veel activiteiten en, nog belangrijker, veel deelname. Na de transitie in 2010 werd de focus van de werkzaamheden verlegd naar de ondersteuning van kernsporten, evenementen, (gebieds)promotie en aangepast sporten. Die transitie geeft duidelijk de verschuiving weer in de rol die Sportservice Flevoland in de afgelopen jaren heeft gehad.”

Coronacrisis
En die blik op sport werd versterkt toen in 2020 plotseling de coronacrisis de kop opstak. Tijdens de vele persconferenties die Mark Rutte en Hugo de Jonge in 2020 en 2021 hebben gegeven kwam sport steeds vaker naar voren als aandachtspunt. Soms vanwege de toeschouwers die wel of niet aanwezig mochten zijn, maar nog vaker als middel om het virus te bestrijden: gezond leven, een blokje omlopen en wat vaker de fiets pakken. Postuma: “Als er dan toch één positief element uit de hele coronacrisis naar voren moet komen, dan is dat dat de nut en noodzaak van sport weer duidelijk is geworden.”

Gezondheid en welzijn
Volgens Postuma hebben al die ontwikkelingen in de afgelopen jaren ertoe geleid dat het gat tussen de sport en de bestuurders nog sneller is gedicht. “Sport is tot en met de jaren ’90 altijd een doel geweest, maar eind jaren ’90 is daar een kentering in gekomen. Sport wordt vanaf dat moment ook gezien als een middel om de gezondheid en het welzijnsniveau te verhogen. Die trend is in de coronacrisis echt in een stroomversnelling gekomen. We leggen nog steeds sportparken aan en we bouwen nog steeds sporthallen, maar de gezondheid- en welzijnskant van sport en bewegen is sinds de uitbraak van corona nog duidelijker geworden.”

“Skills Garden mooi voorbeeld van samenwerkende domeinen”
De nieuwe rol die Sportservice Flevoland de afgelopen jaren heeft gekregen, is volgens Postuma een hele mooie: “Het zou mooi zijn als die ontwikkeling er uiteindelijk toe zal leiden dat er een stukje (vaste) financiering komt voor het ontwikkelen van de sport in Flevoland vanuit beleidsterreinen als welzijn, zorg en onderwijs. De bal daarvoor ligt voor een deel bij de politiek, maar ook bij de ondersteunende organisaties als Sportservice Flevoland en de gemeentelijke sportbedrijven. Als die de handen ineenslaan om een stukje financiering te verkrijgen, dan kunnen er door de hele provincie projecten worden gerealiseerd zoals de Skills Garden in Almere Haven. Dit is een gezamenlijk project vanuit diverse beleidsdomeinen, waarbij elk domein een bijdrage heeft geleverd om tot de realisatie te komen. Een samenwerking tussen de diverse domeinen is dus al in gang gezet, maar kan in de toekomst zeker nog versterkt worden.”

Re-integratietrajecten 
Postuma verwacht dat de bestuurders in Flevoland ook open staan voor een dergelijke ontwikkeling. “Ja, ik weet zeker dat de bereidheid hiervoor groot is. Dat wil niet zeggen dat het ook altijd mogelijk is natuurlijk. Maar deze manier van beleid voeren, heeft zoveel voordelen. Een mooi voorbeeld: we weten dat als je sport en bewegen toevoegt aan een re-integratie traject dat er dan meer mensen terugkeren in de arbeidsmarkt. Als daar aan de voorkant in geïnvesteerd wordt, dan past dat prima in de gemeentelijke systematiek waarbij er van de gemeente wordt verwacht dat ze een hoge uitstroom uit de bijstand realiseren. Maar het vraagt soms wel omdenken in een organisatie.”

Athletic Skills Model (ASM)
Eén van die voorinvesteringen kan investeren in ASM zijn, het Athletic Skills Model waarmee Postuma nu dagelijks werkt in heel Nederland: van Almere tot Veendam en van Venlo tot Den Haag. “We weten dat veelzijdig bewegen (en daarmee het ontwikkelen van een brede basis) op jonge leeftijd bijdraagt aan een vitaal en gezond leven. Het gaat bij ASM dus niet alleen over talentontwikkeling en topsport, maar zeker ook over de breedtesport, welzijn en andere domeinen. Ik vind het prachtig om te zien dat in Almere en Lelystad dat gedachtegoed wordt uitgedragen en er ook in bijvoorbeeld Dronten, Urk en Zeewolde bewegingen op gang komen die zich inzetten voor een leven lang fit, vitaal en gezond zijn met het ASM als basis.”

Rooskleurig toekomstperspectief
De toekomst voor de Flevolandse sport ziet er volgens Postuma dan ook rooskleurig uit. En daarbij ook de toekomst voor Sportservice Flevoland als intermediair tussen Sport & Bestuur: “Mijn gevoel zegt dat Sportservice Flevoland de rol die ze nu heeft waanzinnig goed oppakt. Ik hoop dat ze over dertig jaar nog steeds die verbindende rol hebben binnen de provincie. En dat de samenwerking tussen gemeenten en provincie nog beter wordt. Sportservice Flevoland heeft daarin een belangrijke rol, want we zullen met zijn allen wel keihard moeten blijven knokken om de nut en noodzaak te blijven benadrukken. De terreinwinst die we tijdens de coronacrisis hebben geboekt kan je namelijk ook heel snel weer kwijtraken als de focus weer op andere zaken komt te liggen. Mijn verwachtingen zijn optimistisch, omdat ik denk dat we de komende decennia nog meer het belang van sport en bewegen gaan inzien als middel om een vitale samenleving voor jong en oud te creëren.”