sportflevo.nl - FOTO SPORTCAFE.jpg

Sportcafé Aangepast Sporten Flevoland

We nodigen u van harte uit voor het Sportcafé Aangepast Sporten Flevoland. Dit sportcafé is het kennis- en netwerkmoment voor iedereen die als, professional, sporter of vrijwilliger te maken heeft met aangepast sporten. De datum waarop het sportcafé plaats zal vinden in 2018 is op dit moment nog niet bekend. De locatie is in het Provinciehuis Flevoland.

Voor de presentaties van het Sportcafé 2017, klik hier.

Programma:

Aan het programma voor 2018 wordt nog gewerkt.