Kick-off Grenzeloos Bewegen, Grenzeloos Atletiek Zeewolde

Een project voor mensen met een beperking aangeboden door Atletiek Vereniging (AV) Zeewolde en mogelijk gemaakt door de landelijke subsidie; de Sportimpuls.

Met het project richt AV Zeewolde zich op het ontwikkelen van sport- en beweegaanbod gericht op mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Daarnaast richt AV Zeewolde zich op mensen met een aandachtsvraag op het gebied van gedrag (autisme, ADHD, sociaal zwakker). Om de doelgroep te activeren wordt een stappenplan doorlopen, waarbij gestart wordt op school, woonlocatie of bij de dagbesteding. Het einddoel is structurele beweegdeelname bij een van de sportverenigingen in Zeewolde.

Aangepast sporten is onderdeel van het sportbeleid van de Provincie Flevoland. Jaap Lodders, gedeputeerde van de Provincie Flevoland, geeft het startsignaal voor het middagprogramma in sporthal Het Baken (Horsterweg 25, Zeewolde). Uiteraard zal hij de deelnemers aanmoedigen en alle deelnemers ontvangen een door hem ondertekende oorkonde als bewijs van deelname.