Kennis van de Openbare Ruimte

Kennis van de Openbare Ruimte

Om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten zijn er verschillende invloeden waarmee rekening gehouden dient te worden. Meerdere instanties waaronder Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier instituut, maar ook Sportservice Flevoland hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd en factsheets en/of documenten samengesteld over hoe de omgeving uitdagend, stimulerend en aantrekkelijk ingericht kan worden. Al deze informatie is hier te vinden.

E-learning: Hoe richt je een beweegvriendelijke omgeving in?

De coronapandemie heeft laten zien hoe belangrijk sporten en bewegen is. En welke rol de openbare ruimte daarin kan spelen, als die beweegvriendelijk is ingericht. Een beweegvriendelijke omgeving is meer dan een voetbalveldje, een calisthenics park of een beweegroute. Een goed doordacht en onderbouwd beleid op basis van een visie, met aandacht voor de hardware, maar ook de software en orgware, zorgt dat de beweegvriendelijke omgeving ook op de lange termijn wordt geborgd. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een stappenplan ontwikkeld hoe je tot een onderbouwd beleid komt en zo een gezonde én beweegvriendelijke leefomgeving creëert.

Naar de E-learning
© Kenniscentrum Sport & Bewegen
Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving

De whitepaper ’Speel, ren, fiets, skate, zwem, sup en bewandel... de route naar een beweegvriendelijke omgeving’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen, helpt beleidsmakers bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving. Daarnaast is dit document een goed startpunt voor alle professionals die zelf met de beweegvriendelijke omgeving aan de slag willen.

De afstemming tussen hardware, software en orgware wordt onder andere besproken, evenals verschillende instrumenten voor analyse en ontwerp van de openbare ruimte.

Whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving
Kansen bewegen in de openbare ruimte voor Flevoland

In samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen is Sportservice Flevoland een project gestart om met verschillende partners uit Flevoland te inventariseren waar kansen liggen in Flevoland om het gebruik van de openbare ruimte te stimuleren. Hieruit is een kansenkaart ontstaan die in overleg met de partners is opgemaakt. Het proces van een visie naar een kansenkaart op provinciaal niveau is in onderstaande factsheet beschreven.

Van visie naar kansenkaart
Leeftijdsbehoeften openbare ruimte

Het artikel van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in het artikel ‘Sporten en bewegen in de openbare ruimte’ onderzocht welke behoeften verschillende leeftijdsgroepen hebben als het gaat om bewegen in de openbare ruimte. Factoren als aanwezigheid van groen, water, verlichting en goede paden zijn factoren die hierin een rol spelen.

Leeftijdsgebonden beweegbehoeften samengevat
Brancherapport Sport en Bewegen in de openbare ruimte

Het brancherapport Sport en Bewegen in de openbare ruimte van het Mulier Instituut heeft als doel om bij te dragen aan goed onderbouwd beleid om tot een beweegvriendelijke omgeving te komen. Het rapport biedt een overzicht van de huidige stand van zaken, gebaseerd op de kennis die nu beschikbaar is.

Brancherapport Sport en Bewegen in de openbare ruimte