Voormalig gedeputeerde - John Bos

Voormalig gedeputeerde - John Bos

“Flevoland moet groot durven denken, de juiste bouwstenen zijn er al”

Lelystedeling John Bos was in de periode 2003 tot 2010 lid van het College van Gedeputeerde Staten in de provincie Flevoland. Ook werkte hij in 2012 en 2013 als interim algemeen directeur van de KNAU (de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie) en was betrokken bij het EK Atletiek 2016 in Amsterdam. Tegenwoordig is hij actief als bestuurder van Woonzorg Flevoland en is hij lid van Raad van Commissarissen bij Sportbedrijf Lelystad. 

Bos trad in 2003 in dienst van de Provincie Flevoland en zou daar ruim zeven jaar lang als gedeputeerde actief blijven. Eén van de zaken die hij in die periode in zijn portefeuille had, was Sport. Een onderwerp dat perfect bij Bos past, getuige zijn functies na 2010 bij Sportstad Heerenveen en de atletiekbond KNAU. Bos: “Tijdens mijn periode als gedeputeerde bij de Provincie Flevoland heb ik mijn portefeuille sport weten in te zetten bij verschillende andere beleidsterreinen. Zeker in het begin van het eerste college is gekozen om sport een prominente plek te geven.” 

Einde aan ‘Calimero gedrag’

In die periode had Flevoland volgens Bos nog echt dat Calimero gedrag: we zijn klein, jong en lopen achter op de rest. Bos: “Dat veranderde snel in die tijd. En dat kwam mede doordat het college ervoor koos om vanuit eigen kracht te gaan werken. Vandaaruit bleek sport een enorm mooi vehicle te zijn om allerlei maatschappelijke zaken aan te pakken, te verbeteren en/of onder de aandacht te brengen. Sport bleek maar weer eens een mooi bindmiddel en stimulator voor de Flevolandse samenleving. De provincie moest in die periode – in het gesternte waarin we begin deze eeuw leefden – daar ook echt wel bijdragen in het uitdragen van die boodschap.”

Olympische Zomerspelen in Flevoland

Bos werd in zijn missie en visie gesterkt doordat in 2004 er een serieuze lobby op gang kwam om de Olympische Spelen naar Nederland te halen en daarbij werden er vergaande plannen gesmeed om (een deel van) die Zomerspelen 2028 in Flevoland plaats te laten vinden. Bos: “Ik was zelf nauw betrokken bij dat proces. Het idee om de Spelen naar Flevoland te halen sloot heel goed aan bij de ambitie om Flevoland positief te profileren naar de rest van Nederland.”

“Mooie Flevolandse profileringen vanuit olympische lobby”

Uiteindelijk zijn die Spelen aan de neus van Nederland en Flevoland voorbijgegaan, maar het proces heeft de provincie wel verder gebracht, zo stelt Bos. “Hoe dichtbij we waren om die Spelen echt binnen te halen is moeilijk te zeggen, zoiets gaat ook in golfbewegingen. Maar de weg ernaartoe was voor Flevoland heel interessant. Wij zaten in verschillende settingen aan tafel bij grote partijen en initiatiefnemers. Onder het mom daarvan ontstonden veel mooie spin-offs. Zo is er uitgebreid gesproken over de expertise die we in huis hebben met de Triatlon Almere, Omniworld volleybal en basketbal project en stond Flevoland centraal op de architectuurtentoonstelling in Rotterdam. Allemaal profileringen die ontstonden vanuit die actieve olympische lobby. De aftrap van het olympische plan werd notabene afgetrapt in het Aviodrome in Lelystad. Hoe mooi kan je het hebben als Flevoland?”

Volwassen

Volgens Bos is in die tijd het besef – binnen en buiten Flevoland – ontstaan welke kansen en mogelijkheden deze provincie biedt: “Sport en recreatie zijn daarbij belangrijke thema’s die Flevoland volwassener in profilering naar buiten toe heeft gemaakt.”

Scepsis

Toch was het niet allemaal hosanna, want Bos merkte al vrij snel dat er ook een hoop scepsis was rondom het thema sport. “Noem het koudwatervrees. Maar feit was dat niet iedereen sport als een vehicle ziet om de infrastructuur en het (politieke) netwerk op orde te krijgen en zodoende om bepaalde (vernieuwende) projecten te realiseren.” 

Nationaal Tenniscentrum

Bovendien gingen er ook weleens dingen mis, waardoor de scepsis gevoed werd. “We zijn in de periode dat ik gedeputeerde was (2003 – 2010, red.) druk bezig geweest het Nationale Tenniscentrum naar Almere te halen. Daar hebben we heel veel energie in gestopt. We hadden het op een haar na voor elkaar, maar ging uiteindelijk op details waar niemand rekening mee had gehouden niet door. In dat geval ging het om de lage bedrading in Almere-Poort waarop het stukliep. Dat zijn dan dingen die je moet leren als je volwassener wordt.”

“Bijgedragen aan beter sportklimaat”

Toch is Bos wel enorm trots op hetgeen is neergezet in de beginjaren van deze eeuw. De zero’s hebben volgens hem echt bijgedragen aan een beter sportklimaat in Flevoland. “We hebben bouwstenen neergelegd voor een mooie toekomst voor de Flevolandse sport. Daarmee dienden we het grotere doel om de provincie Flevoland als geheel beter op de kaart te zetten. Flevoland heeft toen, mede dankzij Sportservice Flevoland, een positie weten te pakken op beleidsterreinen waar het aanvankelijk geen (echte) partij in was. Van die prominentere plek profiteren we nu nog steeds van.”

Toekomstbeeld 

Voor de toekomst van de Flevolandse sport hoopt Bos dat de provincie zich op een aantal fronten nog sterker mag tonen. Bos: “Dat geldt niet alleen voor het thema sport, maar in zijn algemeenheid mag Flevoland nog wel iets meer met de borst vooruit het gesprek aangaan. Tegelijkertijd gebeurt dat op bepaalde fronten gelukkig al. Kijk naar de Floriade, die volgend jaar in Almere zal plaatsvinden. Ik zie ook dat iedereen zijn stinkende best doet om voort te borduren op de successen die in het verleden behaald zijn. Ik hoop dat we ons in de toekomst ook blijven profileren op die nationale agenda. Of het nou gaat om evenementen of sportbonden aan je binden, Flevoland heeft echt wel iets te bieden.”

“Bouw een groot sportstadion” 

Bos vervolgt: “Er wordt nu heel erg gefocust op bewegen, gezondheid en leefstijl. Dat is ook een goede ontwikkeling, maar we moeten de ‘harde kant’ van sport ook niet vergeten. Doe dit samen met iemand uit de economische kant, want sport heeft zeker een economische impact. We gaan nu ontzettend veel woningen bouwen in Flevoland. Dat is in mijn ogen een mooie gelegenheid om een mooi nieuw sportstadion neer te zetten. Zorg dat sport een rol speelt in een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Dat gaat verder dan wandel- en mountainbike paden. Durf groot te denken en jaag nieuwe ontwikkelingen vanuit de sport aan, zodat de Flevolandse sport in de toekomst nog mooier en beter wordt dan dat het nu al is.”