Algemeen directeur Almere City FC - John Bes

Algemeen directeur Almere City FC - John Bes

“Flevoland heeft over paar jaar leidende positie in de Nederlandse sport”

John Bes is woonachtig in Bussum, maar is tegenwoordig vaker in Almere te vinden dan in zijn eigen woonplaats. Bes is sinds 2016 directeur bij Almere City en besloot in 2021 zijn termijn van vijf jaar met nog minimaal drie jaar te verlengen. Bes hoort bij de club en de club hoort ook bij hem. 

Almere City is opgericht op 14 september 2001 en speelt sinds 2005 betaald voetbal. De Almeerse vereniging was in beginsel onderdeel van de omnisport vereniging Omniworld, waarbij ook basketbal en volleybal een prominente rol vertolkten. Tot en met het seizoen 2009 - 2010 speelde de club onder de naam FC Omniworld, tegenwoordig kennen we de voetbalclub uit de Keukenkampioen Divisie onder de naam Almere City FC. 

Van vooroordelen naar kansen

Via Arie van Eijden, voormalig algemeen directeur van de KNVB en Ajax, kwam John Bes vijf jaar geleden bij Almere City terecht. “Ik werkte al langere tijd samen met Van Eijden en omdat hij bij Almere City FC actief was als commissaris werd ik door hem op een gegeven moment gepolst. Hij wist van mijn ambitie om ooit een keer een betaald voetbal organisatie (BVO) te leiden. In 2015 ben ik toen bij Almere City gaan kijken en dat werd één grote verrassingstocht. Ik had – net als zoveel mensen – behoorlijk wat vooroordelen over Almere en Flevoland. Maar toen ik hier voor het eerst kwam, zag ik vooral kansen. Het enthousiasme bleek wederzijds en van het een kwam het ander waardoor ik inmiddels al vijf jaar bij Almere City FC werkzaam ben.”

Aanvankelijk dacht Bes dat vijf jaar het maximum zou zijn. De jaren vlogen echter om en Bes aarzelde dan ook geen moment om zijn verblijf in Almere te verlengen. “Ik vind deze opdracht dermate leuk en de uitdaging dermate groot dat ik nog geen afscheid kan en wil nemen van deze mooie Flevolandse club.”

“Beleidsvoering onafhankelijk van ranglijst”

Het gezamenlijke besluit om door te gaan hangt deels samen met de goede resultaten op het veld, want Almere City FC is van ‘lelijk eendje’ in no-time doorgegroeid naar een stabiele (sub)topper in de Keukenkampioen Divisie en kwalificeerde zich al zes jaar op rij voor de nacompetitie. “Natuurlijk speelt dat mee, maar wij willen als club ons beleid juist niet laten afhangen van de stand op de ranglijst. We zijn een club die nog steeds (flink) kan groeien. En die uitdaging ga ik graag aan.”

Almere City pyjama

Bes stelt wel vast dat een breed draagvlak van supporters tot bedrijven en de ambtenarij erg belangrijk is voor de toekomst van de club. “Draagvlak in de stad is het allerbelangrijkste. Er zijn (nog) relatief weinig mensen geboren in een Almere City pyjama, waardoor die uitdaging voor ons momenteel het grootst is. Bij andere betaald voetbalorganisaties is die cultuur en geschiedenis er wel, maar bij ons moet dat nog opgebouwd worden. Om daaraan te kunnen bouwen is het megabelangrijk dat op bestuurlijk niveau het bestaansrecht van Almere City FC onderkend wordt.”

Top- en breedtesport

Eén van de doelstelling in dat groeiproces is dat Almere City wil helpen om van Flevoland een gezonde leefomgeving te maken. Bes: “Dat doen we omdat wij ervan overtuigd zijn dat een betaald voetbalclub daarin een rolmodel kan zijn. Anderzijds zorgt dat ook voor het nodige draagvlak. Wij staan voor topsport, maar ook voor breedtesport. We werken daarbij nauw samen met het Almere Kenniscentrumtalent (AKT) dat hier een ASM-court heeft gerealiseerd en ook met Sportservice Flevoland die helpt om ons netwerk te vergroten.”

“Flevoland heeft buitengewoon goede sportinfrastructuur”

Mede dankzij de inspanningen van bestuurlijk Flevoland is de sportinfrastructuur in Flevoland momenteel buitengewoon goed, zo stelt Bes. “Ik kom regelmatig in de provincie en als ik plaatsen als Dronten, Zeewolde of Lelystad bezoek dan zie ik overal mooie sportparken. De sportfaciliteiten zijn overal prima op orde en op verenigingsniveau wordt er veel gedaan om mensen aan het sporten te krijgen en te houden. Flevoland heeft – voor zover ik dat kan beoordelen – een buitengewoon goede sportinfrastructuur. Mijn focus ligt natuurlijk op Almere en daar zie ik dat er goed gebruikgemaakt wordt van de beschikbare openbare ruimte. De sportclubparticipatie in Almere valt tegen. Dat is wel heel jammer. Daarom hebben wij als Almere City FC diverse partnerovereenkomsten met amateurclubs in de regio en binden we ook (top)sporters uit andere sporten aan onze club. Zo hopen we de jeugd maximaal te motiveren om zich bij een club aan te melden en in verenigingsverband te gaan sporten. Wat mij betreft zijn sporten en bewegen echt twee verschillende dingen. Sporten brengt veel meer dan alleen beweging. Het sociale aspect van een vereniging wordt nog weleens onderschat, maar is wel megabelangrijk.” 

Mega potentie

Almere City FC heeft voor de komende jaren dan ook de doelstelling geformuleerd om zoveel mogelijk te helpen Almeerders zich te laten binden aan verenigingen in de stad. De club hoopt daarmee een soort vliegwiel te zijn voor een hogere participatiegraad in Almere en de rest van de provincie. Bes ziet daarin nu al ontwikkelingen en is dan ook optimistisch gestemd als het gaat om de toekomst. “Flevoland is lange tijd de underdog geweest en heeft vanuit die positie continu gewerkt aan (sport)innovaties. Ik merk dat er veel enthousiasme is om eigen identiteit te creëren en dat sport daarin het verschil kan maken. Sport kan bijdragen aan de oplossing voor veel maatschappelijke zaken. Als we de komende jaren gezamenlijk de kansen benutten die deze mooie, jonge provincie heeft, dan zou het mij enorm tegenvallen als Flevoland over een aantal jaar niet een leidende provincie in de Nederlandse sport heeft. Almere en Flevoland hebben een enorme potentie. Almere City FC werkt samen met provinciale partners graag mee om die ten volle te benutten.”