Office Manager Sportservice Flevoland - Joannette Klein

Office Manager Sportservice Flevoland - Joannette Klein

“Structurele steun voor topsporters, aangepast sporten, jeugd en ouderen”

Joannette Klein – Kapteijn is sinds 1996 werkzaam voor Sportservice Flevoland. Als office manager ondersteunt ze het team van Sportservice Flevoland op het gebied van HRM en als het aanspreekpunt voor het project Lucky Wheels: een voorlichtingsproject binnen het onderwijs waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is om een beperking te hebben.

Voordat ze bij Sportservice Flevoland in dienst kwam, deed Klein aan hardlopen en steps. Sinds ze zelf een gezin heeft, is sport voor Klein vooral een hele leuke wereld om in te werken.
Klein: “Ik vind sport en gezondheid heel belangrijk. Wat mij enorm aanspreekt, is dat Sportservice Flevoland aandacht heeft voor alle doelgroepen. Het gaat hier niet alleen om topsport, maar ook om mensen met een beperking, ouderen en gezinnen die minder geld te besteden hebben.”

Diversiteit aan vragen
Dat maatschappelijke deel van haar werk past Klein perfect, omdat ze hele brede interesses heeft in de mens achter het verhaal. “Ik krijg te maken met veel verschillende vragen vanuit verenigingen, individuele sporters of door ouderen die willen weten waar ze terecht kunnen met hun vragen. Zorginstellingen nemen ook regelmatig contact met ons op om te vragen waar hun cliënten kunnen sporten. Uit heel Flevoland en uit alle lagen van de bevolking krijgen we vragen binnen.”

Teamprestatie
De variëteit heeft Klein in de jaren dat ze actief is voor Sportservice Flevoland ook diverse uitdagingen opgeleverd. “Ten eerste zorg ik er altijd voor dat ik van alle maatschappelijke en sportieve ontwikkelingen in de provincie op de hoogte ben. Mensen verwachten van mij als vraagbaak dat ik antwoord heb of weet te vinden op al hun vragen. Daar bereid ik mij dan ook continu op voor. Gelukkig hebben we een prachtig team bij Sportservice Flevoland dat om ontzettend veel kennis en knowhow beschikt. Ik kan daar altijd terecht mochten er vragen zijn waar ik 1,2,3 geen antwoord op heb. Vaak verwerken we dat soort vragen dan ook in onze nieuwsbrief, waardoor ook andere inwoners van Flevoland over die informatie kunnen beschikken.”

“Krachten, talenten en ons netwerk bundelen”
Die werkwijze is overigens niet haar gehele werkzame periode bij Sportservice Flevoland zo toegepast. Klein kwam binnen bij de organisatie toen er vooral nog uitvoerend werd gedacht. “Dat is langzaam maar zeker veranderd naar een meer coördinerende rol. Toen ik in 1996 begon, hadden we op elk beleidsgebied een consulent. Denk aan consulenten voor ouderen, jeugd, topsport en verenigingsondersteuning. Een consulent ouderen had destijds in zijn takenpakket het organiseren van een koersbal voor ouderen. Nu, anno 2021, staan we niet meer zelf op die vloer en zijn er geen aparte consulenten meer. Sportservice Flevoland bundelt de krachten, talenten en het netwerk van ieder teamlid om partijen samen te brengen die een koersbal voor ouderen kunnen organiseren. Daarmee ondersteunen we de ouderen niet eenmalig, maar meer structureel en ontstaan er blijvende initiatieven in de Flevolandse samenleving.”

Aansluiten bij behoeften
Na de opstart trekt Sportservice Flevoland zich terug uit het project, zodat de partijen die zijn geactiveerd zelfstandig verder kunnen. Een rol die volgens Klein perfect past bij het huidige tijdsbeeld waarin de provincie niet alles zelf meer doet, maar ook verantwoordelijkheid geeft aan de gemeenten. Klein: “Die decentralisatie heeft er mede voor gezorgd dat onze rol veranderd is. De gemeentelijke sportbedrijven zijn nu heel actief in hun eigen gemeente. Bovendien was er 25 jaar geleden wel behoefte aan directe, uitvoerende verenigingsondersteuning. Dat was behoorlijk uitdagend voor het team van Sportservice Flevoland. Er was toen veel meer verslaglegging en overleg nodig.”

Verbeterde verenigingsstructuur
“We merken nu dat verenigingen veel zelfstandig en volwassener zijn dan eind jaren ’90. Er is nu vanuit de sport- en maatschappelijke verenigingen veel meer behoefte aan een partij die coördineert, ondersteunt bij de opstart, de juiste middelen en de juiste mensen bijeenbrengt om dingen mogelijk te maken. Vervolgens is de structuur van die vereniging vaak goed genoeg om het daarna zelf op te pakken. Uiteraard mogen verenigingen ons nog steeds benaderen met vragen, dan kunnen we ze prima doorverwijzen naar de juiste loketten in de provincie.”

“Iedereen in beweging brengen en houden”
Klein heeft zowel van haar begintijd waarin de uitvoering belangrijk was als van haar huidige functie waarin de coördinerende rol centraal staat enorm genoten en is van plan nog vele jaren zich in te zetten voor een gezond en sportief Flevoland. “Het team dat bij Sportservice Flevoland werkzaam was toen ik begon, was enorm gemotiveerd en bezat uitzonderlijke kwaliteiten, maar de coördinerende taken die wij nu uitvoeren stellen ons in staat om het nog breder aan te pakken. Zo heeft Sportservice Flevoland als organisatie een nog grotere meerwaarde gekregen. Ik ben dan ook enorm blij en trots dat ik bij Sportservice Flevoland werk. De positieve verhalen uit het werkveld motiveren ook om door te gaan met het werk dat we doen. Want er is wat mij betreft niets mooier dan iedereen die dat wil in beweging te krijgen en ook te houden.”