Oud-medewerker Sportservice Flevoland, Jan Scheers

Oud-medewerker Sportservice Flevoland, Jan Scheers

“Begin gemaakt aan structurering en professionalisering van verenigingen”


In 2011 ontving hij tijdens de Sportontmoeting Dronten een Flevospeld als oeuvreprijs van gedeputeerde Marc Witteman, liep meerdere marathons en is niet weg te denken bij atletiekvereniging Flevo Delta. We hebben het over Jan Scheers, een man die bijna letterlijk sport ademt. Hij werd geboren in Eldrik, gemeente Hummelo en Keppel. En door zijn werk kwam hij via Steenwijk, Avond HBS Breda en Elburg in 1990 in Dronten wonen. Met tal van functies binnen de Flevolandse sport als gevolg.

Jan Scheers is vooral bekend geworden vanwege zijn werk voor atletiekvereniging Flevo Delta, maar Scheers was van 1992 tot en met 2010 ook vanuit verschillende functies in dienst van Sportservice Flevoland.  Eerst op projectbasis en vanaf 1996 – 1997 fulltime. Een periode uit zijn leven waar hij nu met veel plezier op terugkijkt: “Ik heb in die jaren aan hele mooie projecten mogen meewerken. De breedtesportimpuls waardoor de verenigingen in Flevoland sterker werden, is daar een goed voorbeeld van. We hebben destijds met simpele vraaglijsten geïnventariseerd wat verenigingen nodig hadden om goed te functioneren. Daar ontstond een slotanalyse uit waardoor er bij Sportservice Flevoland een werkgroep werd gevormd die samen met de gemeente de vereniging ging ondersteunen. Ik heb toen verenigingen – die voorheen met halve besturen draaiden - echt zien opbloeien dankzij een betere structuur in alle geledingen van de club.”

Breedtesportimpuls
De breedtesportimpuls was absoluut niet het enige project waaraan Scheers heeft meegewerkt. Er werden tal van (intervisie) bijeenkomsten gehouden, zowel met sport- als met andere verenigingen. “Voor de breedtesportimpuls gingen er regelmatig verenigingen ter zielen. Ook waren er heel veel clubs die van alles probeerden, maar om dat allemaal zelf te doen (met vrijwilligers) bleek voor veel verenigingen lastig. Voetbalverenigingen zijn – en dat is natuurlijk niet alleen in Flevoland het geval – in vrijwel alle dorpskernen het belangrijkst. Ik ben bij heel veel verenigingen in met name Zeewolde, Dronten en Urk geweest. Het geld van de gemeenten gaat meestal naar voetbalclubs. Andere verenigingen moeten zichzelf zien te redden en dat hebben we met die breedtesportimpuls veranderd, waardoor er na dat breedtesportimpuls-project veel meer balans kwam in het verenigingsleven in Flevoland.”

Drank- en horecawet
Een ander belangrijke wijziging, die tijdens de periode waarin Scheers werkzaam was voor Sportservice is ingevoerd, is de drank- en horecawet. “Toen ik bij Sportservice begon was Hans Gootjes directeur en Piet Brouwer bestuurslid. Er was toen nauwelijks structuur in het beleid van sportverenigingen. Wij hebben toen alle gemeentebesturen uitgenodigd voor themabijeenkomsten over de drank- en horecawetgeving. Samen met de breedtesportimpuls kwam Sportservice Flevoland hierdoor duidelijk uit de ivoren toren waarin het daarvoor zat. Mensen wisten dat we bestonden en konden ons daardoor ook makkelijk vinden als er een hulpvraag was. Door de boer op te gaan, hebben we een begin kunnen maken aan de structurering en professionalisering van de verenigingen.”

“Juiste mensen op juiste plek”
Scheers is momenteel alleen nog als vrijwilliger van atletiekvereniging Flevo Delta betrokken bij het verenigingsleven. Exact vertellen hoe het nu gaat, kan hij dus niet, maar één ding is zeker, de coronacrisis heeft de verenigingen geen goed gedaan. “Daar is geen kruid tegen gewassen. Maar Sportservice Flevoland heeft zolang ze bestaan altijd een belangrijke rol gespeeld als partij tussen de partijen. Die rol is steeds verder uitgediept en in elke fase zijn de juiste mensen op de juiste plek gezet.“

Gedeputeerden
Dat ging ook altijd in overleg met de gedeputeerde van dienst. Scheers: “In mijn tijd was dat John Bos en nu is dat Harold Hofstra. Het verkrijgen van financiële middelen is altijd lastig, daar heb je hulp van de politiek en de provincie bij nodig. Sportservice Flevoland heeft bewust gekozen voor een aantal kernsporten waardoor er aan die sporters en sportaanbieders maximale ondersteuning geboden kan worden. Met de mogelijkheden die er toen waren en er nu zijn, is er altijd het maximale uit de dienstverlening van Sportservice Flevoland gehaald. Dat is een groot compliment voor iedereen die daarbij betrokken is.”

Tevredenheid
Scheers kijkt met volle tevredenheid terug op zijn tijd in Lelystad. “Ik ben bij Sportservice Flevoland doorgegaan tot mijn 69ste. Dat heb ik kunnen doen omdat ik enorm veel voldoening uit mijn werk haalde. Ik zat er uiteindelijk bijna te lang, want het is voor elke organisatie goed als er nieuw, fris bloed bijkomt. Nieuwe talenten die doorgroeien, dragen ook weer bij aan een goede dienstverlening. Er blijft altijd werk aan de winkel. Ik hoop dan ook dat Sportservice Flevoland nog lang zijn rol zal blijven uitvoeren zoals ze dat nu al ruim dertig jaar doen. Ik kijk in ieder geval met volle tevredenheid terug op mijn bijna twintig jaar die ik bij Sportservice Flevoland heb mogen doorbrengen.”

© DB Fotografie