Gedeputeerde - Jan de Reus

Gedeputeerde - Jan de Reus

“Flevoland heeft alle kans om een prachtig watersportgebied te worden”

Jan de Reus (VVD) heeft als provinciaal bestuurder van dichtbij meegemaakt hoe Sportservice Flevoland zich ontwikkeld heeft. Eerst als gedeputeerde sport en momenteel als eindverantwoordelijke voor het provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur en mobiliteit. In de jaren dat hij als gedeputeerde sport actief was,  is de vorige sportnota tot stand gekomen. De Reus beschikt dan ook over een goed gevulde sportrugzak. 

Van 1991 tot 2002 was De Reus – geboren in Groningen - namens de VVD lid van de Rotterdamse deelgemeenteraad van Hillegersberg-Schiebroek en vanaf 1994 als fractievoorzitter. Van 2011 tot 2018 was hij namens de VVD lid en fractievoorzitter van de Provinciale Staten van Flevoland. Op 30 mei 2018 volgde hij Jaap Lodders op als lid van de Gedeputeerde Staten van Flevoland en kreeg hij ook de portefeuille Sport toebedeeld. Na de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2019 werd De Reus in die portefeuille opgevolgd door Harold Hofstra.

‘Bewegen is gezond’

De Reus ging zelf aan de slag als portefeuillehouder Ruimtelijke ordening, wonen, Almere 2.0, Lelystad Airport, Mobiliteit & OV, infrastructuur en personeel. De Reus: “Bewegen is gedurende mijn gehele politieke loopbaan altijd een belangrijk uitgangspunt geweest. In algemene zin blijven mensen gezonder als ze voldoende beweging krijgen. Hierdoor maken ze gedurende hun leven minder gebruik van medische voorzieningen.” 

Politiek kader

“Dat is een interessant politiek kader als het gaat om kostenbesparingen. Daarnaast heeft Flevoland de mogelijkheid om haar inwoners bewegingsruimte te bieden. Hier zetten we ook op in tijdens het maken van bouwplannen. We bouwen hier veel ruimer dan in de Randstad en andere stedelijke gebieden in Nederland. We houden daarbij echt rekening met een gezonde leefomgeving. De buurt waar je woont, moet uitnodigen om te gaan wandelen en je gezondheidsdoelen als 10.000 stappen per dag te behalen. Dat vinden wij als politiek heel belangrijk, ook vanuit mijn huidige portefeuille.”

Rondje Weerwater

Toch moet De Reus ook toegeven dat sport niet voortdurend in zijn achterhoofd zit als hij met zijn team beleidsplannen maakt voor de provincie waarvoor hij nu werkzaam is. “Nee, maar er zijn wel heel veel dingen die raakvlak hebben met sport en bewegen. Dat merk ik ook in mijn functie als ‘Coördinerend Portefeuillehouder voor het Fonds Verstedelijking Almere’. Daarin komt sport regelmatig prominent in beeld. Dit project is vanuit de gemeente Almere en de provincie opgezet  en in de eerste programmalijn zit het ‘Rondje Weerwater’. Een project dat ook wandelen, fietsen en watersport in dat gebied stimuleert. Daarbij werk ik nauw samen met Harold Hofstra, die vanuit zijn sportportefeuille het project begeleidt. Het ‘Rondje Weerwater’ is een mooi voorbeeld waarin verschillende beleidsterreinen elkaar aanvullen en versterken.”

Infrastructuur

Momenteel is het domein waar De Reus verantwoordelijk voor is, ook bezig met veel grote infrastructurele projecten zoals de aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en sluizen. Ook daar komt de sportsector weer om de hoek kijken. Dit keer op een totaal andere manier. De Reus: “Een mooi voorbeeld is de aanpassing van de N307 bij Roggebotsluis. Dat is een veelomvattend project waarbij heel veel dingen tegelijkertijd gerealiseerd worden. De kanovereniging die in dat gebied zit, moet echter wel gewoon blijven functioneren tijdens al die werkzaamheden. De provincie Flevoland heeft uitvoerig overleg gepleegd met die vereniging en gevraagd wat zij nodig hebben om te blijven varen. Hun eisenprogramma is vervolgens meegenomen in het totale aanbestedingsproject. Hierdoor behoudt de kanovereniging bestaansrecht en past het prima in de nieuwe omgevingsstructuur die daar de komende jaren gecreëerd wordt. Ook is in dat gebied een totaal nieuwe fietsroute ontstaan, doordat de nieuwe sluis gebruikt kan worden door fietsers om van Dronten naar Kampen (en andersom) over te steken.”

Fietspaden

Dat alles werd mogelijk gemaakt omdat de provincie Flevoland fietspaden heeft opgenomen in het programma Mobiliteit en Ruimte. Medio 2021 is daarin voor 54 miljoen euro aan gelden voor fietspaden in Flevoland vastgelegd. De Reus: “Er komen onder meer snelfietspaden tussen Lelystad en Almere, ook leggen we recreatieve fietspaden aan door de hele provincie en zullen er nieuwe fietspaden komen voor (veilig) woon- en werkverkeer. Zo kunnen mensen uit Noordoostpolder straks makkelijker van kern naar kern fietsen.”

Watersportprovincie

Fietsen past erg goed bij Flevoland. Maar ook sporten op en rond het water. Als gedeputeerde sport heeft De Reus zich al ingezet om van Flevoland een echte watersportprovincie te maken. “Er is in mijn periode ook veel geld gestopt in de watersport, maar ook gelieerde sporten als triatlon. Dat heeft direct en indirect echt een boost gegeven aan de sportsector in Flevoland. Zo is de HISWA naar Lelystad gekomen. Dat is niet direct (top)sport, maar zorgt er wel voor dat zeilers naar Flevoland komen. Ook het naar Almere halen van de Dutch Water Week hoort daarbij en momenteel is mijn collega Harold Hofstra keihard zijn best aan het doen om het kantoor van watersportbond naar Almere te krijgen. Allemaal mooie initiatieven die ertoe bijdragen om (water)sporters naar Flevoland te trekken die voortvloeien uit het beleid dat wij destijds hebben vormgegeven.”

Toekomstige rol

De Reus verwacht dan ook dat Flevoland zich de komende jaren nog meer gaat profileren als watersportprovincie “De wind is hier altijd goed en dat herkennen echte watersporters ook steeds meer. Op het kitesurfstrand Hoekipa Dijk in Lelystad worden straks de Nederlandse kampioenschappen georganiseerd. Het is ook niet voor niets dat de Roy Heiner Academy zich in Lelystad heeft gevestigd: de omstandigheden zijn in Flevoland optimaal.”

“Krachten bundelen” 

“Sporten als tafeltennis, boksen of basketbal kan je overal doen. Watersport in Drenthe of Limburg is een stuk lastiger. Flevoland heeft alle kansen om een prachtig watersportgebied te worden. Dat zijn we al, maar dat zal in de toekomst nog meer versterkt worden. De provinciale politiek stelt hiervoor wel budgetten beschikbaar, maar die zijn beperkt. Omdat sport geen kerntaak is, ligt de bal bij de gemeenten en voor een deel ook bij Sportservice Flevoland. Als zij de krachten weten te bundelen, dan zal er ook vanuit de provincie ondersteuning geboden worden.”