Intensieve samenwerking Regionale Topsport Organisatie Noord West bekrachtigd

sportflevo.nl - ondertekening ovk rto noord west.jpg

Topsport Amsterdam, het Olympisch Netwerk Noord-Holland en Sportservice Flevoland hebben op vrijdagavond 27 januari in RAI Amsterdam een overeenkomst ondertekend waarmee de drie partijen onder de noemer Regionale Topsport Organisatie (RTO) Noordwest een samenwerking aangaan. De doelstelling van deze samenwerking, die vanuit NOC*NSF gestimuleerd wordt, is het efficiënter inzetten van elkaars kennis, kunde en expertise waardoor de talentontwikkeling binnen de regio Noordwest gestimuleerd wordt.

 

Het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO) Amsterdam, onderdeel van Topsport Amsterdam, zal in deze samenwerking de coördinerende rol op zich nemen en als eerste aanspreekpunt fungeren voor de partners van het samenwerkingsverband, de bonden en NOC*NSF. Zo worden onder leiding van CTO Amsterdam informatiebijeenkomsten georganiseerd en fungeren de CTO Amsterdam experts als vraagbaak voor Regionale Talenten Centra (RTC’s) in de regio Noordwest op specialistische thema’s als sportmedisch, topsportleefstijl, voeding, onderwijs en krachttraining.

 

Algemeen directeur van Topsport Amsterdam Frank Thewessem ziet deze samenwerking als een hele goede stap. “Door deze intensievere samenwerking willen we de aanwezige kennis en expertise in de regio Noordwest nog efficiënter gebruiken. Hiermee willen we de talentontwikkeling in de regio optimaliseren en zo een bijdrage leveren aan de landelijke top 10 ambitie van NOC*NSF.”