Oud-interim directeur Sportservice Flevoland, Ingrid Bruin

Oud-interim directeur Sportservice Flevoland, Ingrid Bruin

"Van tevreden mensen naar resulaten boeken"


Op 1 april 2012 werd Ingrid Bruin uit Dronten aangesteld als interim-directeur van Sportservice Flevoland. Bruin is een specialist op het gebied van interim management en trof bij Sportservice Flevoland een organisatie aan die flink door elkaar was geschud.

Voor Bruin was het zaak om de gelederen zo snel mogelijk gesloten te krijgen en te houden. Rust in de tent. Bruin: “In mijn werk als interim en project manager, coach en organisatie adviseur houd ik mij altijd bezig met de mensen zelf. Daarin speelt sport een belangrijke rol, omdat het vaak gaat over fysieke en mentale gezondheid van de mens en de organisatie. Toen ik bij Sportservice Flevoland kwam, was er flink gesneden in de organisatie. Een dergelijke gebeurtenis doet iets met mensen. Natuurlijk allereerst met de mensen die hun baan verliezen, maar ook met diegenen die achterblijven in een veel kleiner team dan ze voorheen gewend waren. In samenwerking met het bestuur en het overgebleven team heb ik toen vooral gewerkt aan interne en externe duidelijkheid.”

Kennis en expertise
Bruin ging als een soort projectleider aan het werk en herdefinieerde de werkzaamheden van Sportservice Flevoland. “De lijn om meer met programma’s te gaan werken werd doorgetrokken. We gingen veel meer opereren vanuit de aanwezige kennis en expertise. Mijn taak was om het team te laten floreren vanuit hun eigen kracht en op die manier de initiële oprichtingsgedachte weer vorm te geven: de sport vanuit de provinciale opdrachtgever ondersteunen.”

Verbinding met werkveld
Vandaar uit werd de focus gelegd op de kracht van het Sportservice Flevoland team: het maximale halen uit de professionele mensen die vanuit een bepaalde passie de belangen van de sport behartigen. Bruin: “Dat betekende concreet dat we heel erg de verbinding hebben gemaakt met ons werkveld: wij moesten de sport kennen, maar de sport ons ook. In die tijd was het vooral belangrijk om meer aandacht te schenken aan verbinden, monitoring, maar ook op onderzoek. Op basis daarvan werden mensen aangesteld als projectleider. Zo ontstond er op een natuurlijke wijze een programma-gestuurde organisatie met als basis de kracht van het team zelf.”

“Impulsen gegeven die nu nog effect hebben”
De stappen die in 2012 zijn gezet door Bruin en haar team zijn nog altijd terug te vinden in het huidige organogram van Sportservice Flevoland. “We hebben destijds een impuls gegeven aan zaken zoals gehandicaptensport. Deze omslag was al ingezet, maar is in 2012 verder uitgediept middels een programmamatige aanpak. Dat was toen – zeker achteraf gezien – voor Sportservice de beste keuze. Dat de meeste zaken die toen zijn ontstaan nu nog aanwezig zijn binnen de organisatie zegt, denk ik, genoeg.”

Positieve werksfeer
Een ander aspect van de periode waarin Bruin actief was als interim-directeur is dat Sportservice Flevoland veel benaderbaar werd. Het was niet langer een provinciaal orgaan dat vanuit een ivoren toren beleid uitvoerde zonder in contact te treden met diegene waarvoor dat beleid bedoeld was. “Mensen wisten vanaf toen – en dat is nu nog steeds zo - precies wie ze waar voor moesten hebben. Dat sluit ook aan op mijn manier van werken: kwaliteiten benutten die er zijn en op die manier mensen plezierig laten werken. Uiteraard wel gekoppeld aan de opdracht die de organisatie, in dit geval Sportservice Flevoland, gesteld heeft. In een situatie waarin er net een reorganisatie heeft plaatsgevonden zijn plezier en een positieve werksfeer het allerbelangrijkste.”

Inspirerende periode
Daar moesten best wel wat obstakels voor overwonnen worden, zoals een goede relatie met de provincie en met de sport zelf. “Zo hebben we samen gebouwd aan een nieuwe structuur: vanuit herstructurering via tevreden mensen naar het bereiken van resultaten. Dat was voor mij in ieder geval echt een inspirerende tijd, omdat we echt op elkaar aangewezen waren en het samen hebben gedaan.”

Betrokkenheid
De voltooiing van de transitie was natuurlijk veel meer dan een knopje omzetten. Er moesten bijna letterlijk bergen verzet worden om weer voet aan de grond te krijgen, maar toen de machine weer draaide, is er een beweging op gang gekomen die nog altijd voortduurt. Bruin kijkt dan ook met plezier terug op een tijd waarin onderlinge betrokkenheid meer dan ooit centraal stond. “We hebben dat met veel plezier gedaan. En het is mooi om te zien dat er nu nog steeds vanuit dat gedachtengoed wordt gehandeld.”

“Profileren als innoverende sportprovincie”
“Het belang van sport als levensstijl zal in de toekomst alsmaar groter worden, zeker in Flevoland waar je met het water en de ruimte ook de mogelijkheid hebt om een actief leven te leiden. Mijn advies aan de provincie Flevoland? Profileer je als innoverende sportprovincie. Daar is behoefte aan en Flevoland kan in die behoefte voorzien. Op dat vlak liggen hier mooie kansen om – net als we in 2012 hebben gedaan – samen plezier te beleven aan beweging en sport.”