Sr. Beleidsadviseur - Hendrik-Jan Meijboom

Sr. Beleidsadviseur - Hendrik-Jan Meijboom

“Sport is de geur, kleur en smaak van onze samenleving”


Sport is vanaf de oprichting van onze provincie verweven in de Flevolandse cultuur. Voor jong en oud is bewegen een wezenlijk onderdeel van het (dagelijks) leven. De recente corona-uitbraken in de wereld hebben het besef dat bewegen bijdraagt aan de preventie van ziekte en kwaaltjes.

Hendrik-Jan Meijboom, beleidsadviseur bij de Provincie Flevoland, pleit dan ook vrijwel dagelijks voor het op de agenda zetten van vitaliteit bevorderende beleidsterreinen. “Er zijn veel belangrijkere thema’s dan sporten en bewegen, maar sport vormt de geur, kleur en smaak van onze samenleving.”

Gelukkig krijgt Meijboom veel bijval als het bepleit om sport en bewegen als een serieus thema te zien. Flevoland is zogezegd sportminded. “De Provincie Flevoland heeft in de afgelopen jaren substantieel bijgedragen aan het verbeteren, ontwikkelen en consistent uitvoeren van sportbeleid in Flevoland. De rol van Sportservice Flevoland is daarin heel belangrijk geweest. De provincie heeft in de tijd dat ik op het provinciehuis werkte duidelijk gezegd: we vinden sport een belangrijk thema. Hierdoor is in de afgelopen tien jaar een ander beeld ontstaan, dan in de jaren ervoor. Toen het sportbeleid nog wat versnipperd was.”

Maatschappelijke transitie
Belangrijkste verandering is volgens Meijboom de manier waarop mensen naar sport en bewegen kijken. Flevoland heeft volgens hem daarin heel goed gelet op het continueren van visie en beleid. “Natuurlijk herijken we regelmatig en maken we beter wat beter kan. Maar als we terugkijken naar dertig jaar geleden: toen was sport bijna een luxegoed. Tegenwoordig is het beoefenen van een sport bijna een morele plicht. De politiek is prachtig synchroon in die maatschappelijke transitie meegegaan.”

“De gemeenten en provincie realiseren consistent voorzieningen. Dat lijkt voor de inwoners van Flevoland wellicht de normaalste zaak van de wereld, maar er zijn ook provincies waar helemaal geen provinciaal sportbeleid is. Dat wij in Flevoland als provincie samen met de gemeenten optrekken en een consistent sportbeleid hebben, vind ik een groot compliment aan zowel de politiek als de sport- en beweegsector.”

Flevolandse DNA
Meijboom stelt ook dat zaken als talentontwikkeling, aangepast sporten en grote evenementen bovenlokaal moeten worden aangepakt. En ook dat is in Flevoland tijdig ingezien. “Dat zijn zaken die je niet in het klein kunt regelen, maar waarover bovenlokaal afspraken gemaakt kunnen worden. Dit gebeurt in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg bijvoorbeeld ook. Daar spiegelen we ons dan ook graag aan, want net als Gelderland zetten wij in op grote evenementen.”

“We kiezen daarbij wel bewust voor evenementen die bij Flevoland passen. Denk daarbij aan de triathlon- en watersport. Die sport is in Nederland eigenlijk min of meer in Flevoland ontstaan, dankzij de Almere Triathlon. Ook Urban sports en nieuwe sporten als kitesurfen passen bij onze demografie en zitten in de Flevolandse DNA verweven.”

Eigen kracht
Flevoland kent daarbij volgens Meijboom zijn plaats en mikt niet op de Triple A events die in Ahoy of Gelredome worden gehouden. Die regio’s hebben meer massa en dus ook meer kassa. Flevoland gaat zich de komende jaren dan ook niet richten op het binnenhalen van dergelijke grote sportevenementen. “Onze eigen kracht is dat we daardoor vernieuwend kunnen zijn. Flevoland moderniseert het aanbod en daar passen de evenementen zich op aan, waardoor het ook steeds breder wordt gedragen. Sportservice Flevoland is daarin verbinder en coördinator. Dat geldt voor landelijk beleid van VWS in samenspraak met bijvoorbeeld NOC-NSF, maar ook regionale verbinder om gezamenlijk op te kunnen trekken.”

“De kracht van Sportservice is dat ze een onderdeel zijn van de sector waarin ze werkzaam zijn. Ze spreken de taal en maken geen onderdeel uit van de provincie, ook niet van ministerie of de KNVB, maar behoren tot de sport- en beweegsector. Hierin weten ze wat er speelt bij verenigingen, in het onderwijs en op het gebied van talentontwikkeling of topsport. Sportservice is het kristallisatiepunt van die kennis en kunde.”

Spin in het web
Eén van de dingen die Sportservice als verbinder doet, is het delen van landelijke en regionale methoden, zoals het Athletic Skills Model (ASM) en het maken van de juiste koppelingen voor het breed uitrollen van dergelijke projecten. Meijboom: “Sportservice Flevoland is de spin in het web en zullen dat in de toekomst nog meer gaan worden. Zo zie ik kansen om vanuit Sportservice Flevoland duurzaamheid te gaan betrekken in de sport. Het NOC-NSF is op dat gebied al actief en ook lokale overheden maken de koppeling met duurzaamheid hier en daar al. Sportservice heeft contacten met beide partijen en zal in mijn ogen een belangrijke verbindingsrol op zich gaan nemen. Door te inventariseren waar de behoeftes en wensen liggen verzekeren zij dat Flevoland ook in de toekomst een gezonde sport- en beweegsector zullen hebben.”