Oud-directeur Sportservice Flevoland - Hans Gootjes

Oud-directeur Sportservice Flevoland - Hans Gootjes

“Bijdragen aan zinvolle en gezonde (vrije)tijdsbesteding”


Op 31 maart 1989 werd de Provinciale Stichting Steunfuncties Sport Flevoland (PSSSF) opgericht. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het toenmalige provinciaal bestuur van Flevoland dat in 1986 een zelfstandige provincie werd. De oorspronkelijke doelstelling van de stichting die enkele jaren na de start Sportservice Flevoland ging heten, is tot op de dag van vandaag nog actueel: het bijdragen aan een zinvolle en gezonde (vrije)tijdsbesteding voor de inwoners van Flevoland.

Hans Gootjes werd in het voorjaar van 1989 aangesteld aan als eerste directeur van de nieuwe provinciale sportorganisatie. Inmiddels kennen we Gootjes, afgestudeerd bewegingswetenschapper en jarenlang actief bij atletiekvereniging Flevo Delta uit Dronten en BAS basketbal uit Biddinghuizen, als een bevlogen sportbestuurder in onder meer rollen bij NOC*NSF, de schaatsbond en de KNGU. In die laatste functie was hij als technisch directeur verantwoordelijk voor de topsportprogramma’s in het turnen met eremetaal op EK’s, WK’s en de Olympische Spelen van Londen en Rio. Sinds het schooljaar 2017 - 2018 werkt de in Dronten woonachtige Hans Gootjes in het onderwijs, als directeur van Nova College CIOS Haarlem Hoofddorp dat dit jaar de erkenning kreeg als beste sport- en beweegopleiding van Nederland. “Op het moment dat ik solliciteerde op die functie in Flevoland en gekozen werd uit 170 kandidaten, waren er drie invalshoeken, toen nog steunfuncties geheten: sportgezondheidszorg, sportkader en gehandicaptensport. In die startfase was het met recht pionieren. Ik kreeg de beschikking over 19 m² kantoorruimte in de Kubus in Lelystad, een dossier met statuten en een startsubsidie. Inhoudelijk en bedrijfsmatig moest er veel worden opgebouwd. Gelukkig kreeg ik alle ruimte van het bestuur onder leiding van voorzitter Piet Brouwer.”

Sportief Flevoland op de kaart
Veel van de toenmalige steunfuncties hielpen mee om de verbondenheid tussen de inwoners van de provincie Flevoland te vergroten. De PSSSF werd daarin (financieel) gesteund door de provinciale overheid die inzag dat een sportieve identiteit bijdraagt aan het gevoel van één provincie. Vermeldenswaard is dat op de oprichtingsdatum van de PSSSF ook Omroep Flevoland van start ging. In die beginperiode werkten beide organisaties ook regelmatig samen, onder meer bij de organisatie van de jaarlijkse provinciale sportverkiezingen die in 1991 voor het eerst werden gehouden, in de Meerpaal in Dronten. Een ander in het oog springend project was de FlevOlympiade in 1992, waaraan ruim 2.000 jeugdige sporters uit de zes Flevolandse gemeenten tegen elkaar uitkwamen in 16 takken van sport. Sportservice Flevoland zocht nadrukkelijk de samenwerking met het beleid van de gemeenten en was vooral actief op bovenlokale thema’s. Gootjes: “Een greep uit onze activiteiten uit die tijd: het stimuleren en coördineren van een regionaal aanbod voor aangepast sporten, het verzorgen van een veelzijdig cursusaanbod gericht op bestuurlijk kader, voorlichtingsbijeenkomsten over het voorkomen van sportblessures, initiatieven op het gebied van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) en sport voor ouderen alsook ondersteuning van sportbesturen via het uit handen nemen van het formele werkgeverschap en de loonadministratie van sporttechnisch kader.”

Projectmatig werken
Kenmerkend voor de werkwijze van Sportservice Flevoland was – en is – projectmatig werken. Van alle activiteiten moest duidelijk zijn wat het doel en beoogd resultaat is, wie er betrokken zijn, wat de kosten (en opbrengsten) zijn en hoe het project geëvalueerd wordt. Dit ‘format’ heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de kwaliteit en professionaliteit van de organisatie. In 1994 nam Hans Gootjes, samen met de Zwolse orthopedisch chirurg Gijs Langevoort, het initiatief tot de oprichting van het Olympische steunpunt Zwolle/Flevoland, waarmee Sportservice Flevoland de eerste provinciale organisatie werd met topsport en breedtesport onder één dak. “Het doel was om te bemiddelen tussen vraag en aanbod van begeleidingsfaciliteiten voor topsporters, jonge talenten, topkader, sportverenigingen met topsportambities, regionale sportbonden en het onderwijs. Ook onze positie in het landelijk sportnetwerk, inclusief NOC*NSF, werd hierdoor aanzienlijk versterkt.”

Voortrekkersrol in bevorderen vitaliteit   
In de afgelopen ruim dertig jaar heeft Sportservice Flevoland haar bestaansrecht bewezen, zij het dat de accenten in het beleid verschoven, mede onder invloed van keuzes van belangrijkste financier, de Provincie Flevoland. Dit leidde ertoe dat naast de provinciale taken op het gebied van aangepast sporten en talentontwikkeling, de organisatie in toenemende mate ook zelf moest zorgen voor haar inkomsten. De beproefde methode van projectmatig werken bleek een stevig fundament voor dit nieuwe  ondernemerschap. Gootjes die samen met dorpsgenoot Aisha Heemskerk de laatste edities van de Sportverkiezing van de gemeente Dronten presenteerde, draagt zijn voormalige werkgever in Flevoland nog steeds een warm hart toe. “Zowel persoonlijk als professioneel staat vitaliteit bij mij hoog in het vaandel. Daar waar vitaliteit sowieso van belang is voor een gezonde samenleving, wordt dit nog eens uitvergroot in tijden van corona. Het is juist op het terrein van vitaliteit dat Sportservice Flevoland zich in de komende jaren kan onderscheiden. Hoe? Door een bijdrage te leveren aan een zinvolle en gezonde (vrije)tijdsbesteding voor de inwoners van de provincie Flevoland. En dan is de cirkel weer rond, want dat was exact de oorspronkelijke doelstelling die we geformuleerd hebben bij onze oprichting in 1989.”