Het NTB triathloncongres, zaterdag 21 november

Verder staan er interessante lezingen en workshops op het programma en wordt aan het einde van de dag bekend gemaakt welke combiduursporter(s) zich sportman en/of sportvrouw van het jaar 2015 mogen noemen. Ook de teamcompetities voor 2016 worden op 21 november gepresenteerd en na afloop ligt er voor alle aanwezigen een leuk presentje klaar.

Deelname aan het congres, inclusief koffie/thee/lunch en congresmap, is ook dit jaar weer geheel gratis. In tegenstelling tot de laatste twee jaar wordt de jaarlijkse NTB-trainersdag niet meer gelijktijdig met het congres georganiseerd. De belangstelling voor zowel congres als trainersdag bleek vorig jaar dermate groot dat het Huis van de Sport te klein dreigde te worden voor deze combinatie. Daarnaast gaven veel trainers aan dat ze ook graag het congres-programma wilden volgen. Daarom is besloten de trainersdag te verplaatsen naar begin 2016 (nadere informatie volgt).

Alle bij de NTB aangesloten verenigingen en organisaties hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Het maximum aantal deelnemers ligt rond de 125. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Per vereniging en/of organisatie kunnen in principe twee personen worden ingeschreven. In geval van méér belangstellenden zal o.b.v. het aantal aanmeldingen bekeken worden of hiervoor ruimte is.

Kijk hier voor meer informatie