Urker wethouder - Freek Brouwer

Urker wethouder - Freek Brouwer

“Samen werken aan een breed sport- en beweegaanbod”

Freek Brouwer begon al in 1995 aan zijn politieke carrière als gemeenteraadslid op Urk. Vrijwel direct was Sport & Bewegen één van zijn speerpunten van zijn politieke agenda. Het stimuleren van sport en bewegen bleef een rode draad in zijn politieke loopbaan. Ook toen hij tussen 2007 en 2014 in de Provinciale Staten zat. Brouwer is sinds 2014 wethouder op Urk waar hij zich ook hard maakt voor de lokale sportieve mogelijkheden op het voormalige eiland. 

Terugkijkend naar zijn beginperiode concludeert Brouwer dat er veel veranderd is in de kwart eeuw dat hij actief is in de politiek. “Toen ik in 1995 de raadszaal betrad, was het sportaanbod op Urk vrij eenzijdig. Voetbal en basketbal waren de enige twee sporten die echt iets voorstelden. Voetbal is altijd al een volkssport geweest in ons dorp en de basketbal is ooit door Urker Piet Brouwer opgezet. Omdat Piet (Brouwer, red.) ook heel erg betrokken is geweest bij Sportservice Flevoland in de beginjaren was de relatie tussen die organisatie en Urk direct goed. Mede dankzij die combinatie is het sportaanbod op Urk langzaam maar zeker verbreed. Als onderwijsman heb ik daar ook gebruik van kunnen maken als het gaat om bijvoorbeeld het opzetten van gehandicaptensport en diverse sponsorlopen.”

Binding

Brouwer zag als gemeenteraadslid met de portefeuille sport in zijn beheer vervolgens dat de sport op Urk gestalte kreeg. Maar ook Sportservice Flevoland groeide uit zijn jasje. “In het begin kende men Sportservice Flevoland vooral van de sportverkiezingen. Aanvankelijk was dat sterk lokaal gericht, zo werd de voetbalvereniging uit Creil nog een keer sportploeg van het jaar. Later – toen Sportservice Flevoland zelf ook groter en groter werd – richtte zich dat meer op topsporters uit de provincie. Dat vond ik wel jammer, want toen gingen de prijzen altijd naar de grote stad en werd de binding met Sportservice Flevoland minder. En dat net op het moment dat Sportservice uit veel FTE’s bestond en er veel subsidiegelden beschikbaar waren. Dat vond ik wel jammer.”

Efficiencyslag

Brouwer constateerde vanaf de politieke zijlijn ook dat Sportservice Flevoland door het loslaten van de breedtesportondersteuning veel efficiënter ging werken. “Toen de organisatie op zijn toppunt was kwam ik Sportservice Flevoland overal tegen. Niet alleen bij de sport, de sporters of de clubs, maar ook als het ging om gezonde voeding en de gezondheidszorg in Flevoland. Dat was net van het goede te veel. Die efficiencyslag die tijdens het afslankingsproces gemaakt is, heeft het instituut Sportservice wél goed gedaan. Het is nu een kleine club die effectiever te werk kan gaan en waarbij iedereen vanuit zijn of haar kracht werkt. Daardoor is Sportservice Flevoland voor mij als wethouder op Urk ook weer een organisatie geworden die ik graag wil inzetten. Dat gebeurt al bij het sportakkoord, omdat Sportservice Flevoland de expertise heeft om verbindingen tot stand te brengen. Zo ontstaan hele leuke vormen van samenwerking. Als wij vanuit de gemeente uit organiseren dan zien we dat heel veel organisaties met elkaar gaan samenwerken en elkaar weten te vinden. Dat is ontstaan vanuit het sportakkoord Urk waarbij Sportservice Flevoland adviseerde nog meer kruisbestuiving te gaan doen.”

“Urk heeft een uniek sport- en beweegaanbod”

Brouwer is trots op het huidige sportklimaat op Urk en ziet daarin ook nog steeds mooie ontwikkelingen plaatsvinden. Zo is er een skatebaan op Urk gekomen en is er in de gemeente stuitergras aangelegd om (veilig) buitenspelen te stimuleren. Ook heeft de gemeente Urk een bezoek gebracht aan Skills Garden in Almere Haven en heeft zich daar laten inspireren voor een gelijksoortig project op Urk. Brouwer: “Het sportklimaat op Urk is momenteel echt goed. Met de ontwikkeling van het op Skills Garden gebaseerde Playce X waarbij bestaande sportvelden of -zalen worden omgebouwd tot moderne veelzijdige sport- en ontmoetingsplekken. Zo brengen we in samenwerking met het sociaal domein beweging in het straatbeeld en ontstaat er een uniek sport- en beweegaanbod.”

Samenwerkingen

Brouwer is voorvechter van het IJslandse preventiemodel. Hij  initieerde op basis daarvan het project DURF! op Urk. Ook heeft hij zich in het verleden ingezet voor de toekomstbestendige sportparken. Al die zaken komen nu bij elkaar dankzij de nieuwe projecten op Urk. Brouwer: “Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met Sportservice Flevoland hierbij. Ook gedeputeerde sport Harold Hofstra is enthousiast, maar zal wellicht nog wat meer toenadering mogen zoeken met de diverse sportwethouders. Maar ook dat is een proces. Een proces waarin Sportservice Flevoland wellicht ook een rol kan spelen door ook de bestuurders bij elkaar te brengen. Door gezamenlijk met de bestuurders uit het sociale domein, economie en ruimtelijke ordening de vastgestelde omgevingsvisie toe te passen op lokaal en provinciaal niveau kunnen we samen werken aan een breed sport- en beweegaanbod. In het verleden hebben samenwerkingen ook al geleid tot mooie ontwikkelingen hier op Urk en ik hoop dat dat in de komende jaren ook weer het geval gaat zijn.”