Fittest voor senioren en mensen met een chronische beperking uit Lelystad

 

De testen die uitgevoerd zullen worden tijdens de fittest zijn o.a. gericht op uithoudingsvermogen, reactiesnelheid en lenigheid. Na de testen zullen de resultaten besproken worden met een fysiotherapeut en wordt er een beweegadvies gegeven..

De fittest zal in 2 dagdelen verdeeld worden namelijk van 10:00 uur tot 13:00 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur. Er kunnen per dagdeel maximaal 15  deelnemers mee doen.

Naast de fittest is er ook een gezondheidsplein. Bij het gezondheidsplein zal er o.a. een diëtiste aanwezig zijn om uitleg te geven over juiste voeding en een verpleegkundige waarbij de bloeddruk en suiker gemeten kan worden.

Mocht u deel willen nemen of wilt u meer informatie, dan kunt u  een email sturen aan Chendley Richards, C.Richards@welzijnlelystad.nl. De fittest is kosteloos.mOpgeven kan tot donderdag 11 februari. Gezien het aantal plekken wordt er op volgorde van opgave ingepland. Geef duidelijk aan welk dagdeel uw voorkeur heeft.