Fonds Leefbaar Platteland

De provincie wil een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland. Zij wil daarmee de positie van de bewoners in de dorpen en het buitengebied in Flevoland versterken. Dat doet zij met een subsidieregeling voor initiatieven van bewoners die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in het algemeen en de sociale cohesie in het bijzonder.

Contactgegevens
Lique Hafkamp
M. 06-50 17 87 47
E. leefbaarplatteland@flevoland.nl
W. flevoland.nl/loket/loketoverview/fonds-leefbaar-platteland-2021-2023,-subsidie-2069