Almere Kenniscentrum Talent

Het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is een expertisecentrum op het gebied van sport en bewegen, opgezet door de gemeente Almere in samenwerking met de provincie Flevoland. Belangrijkste doelstelling is het stimuleren van jonge mensen om (meer) te bewegen en hun (top)sporttalent verder te ontwikkelen. Dit doen zij door bijvoorbeeld het aanbieden van naschoolse lessen op eigen niveau voor kinderen uit het basis- en speciaalonderwijs. Of het aanbieden van cursussen voor coaches en trainers.

Het AKT ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis met als doel kinderen en jongeren te helpen met het ontdekken en verder ontwikkelen van hun beweeg- en (top)sporttalent. Hierbij is de samenwerking tussen coaches, vakdocenten bewegingsonderwijs, sportverenigingen en -bonden, regionale trainingscentra en (landelijke) onderwijs- en kennisinstellingen essentieel.

Contactgegevens
André Kemper
M. 06 - 11 78 05 47
E.  a.kemper@almere.nl