NOV13

Cursus - Trainen en coachen van jongeren met autisme

Tijd

19.00 uur - 22.00 uur

Meer informatie

Tweede avond:

In deze (bij)scholing leer je gedragingen ,die voortkomen uit gedragsproblematiek, te herkennen en vooral te begrijpen in relatie tot jouw manier van handelen als trainer-coach. Observeren en reflecteren van je eigen gedrag is daarom erg belangrijk. Je leert bijvoorbeeld je eigen communicatie en training aan te passen aan de sporter met gedragsproblematiek en zodoende een veilige en gestructureerde sportomgeving te creëren. Je kunt er – kortom – voor zorgen dat sporters met gedragsproblematiek zich thuis voelen bij jou, in je team en binnen je vereniging.

Naam organisatie: Carrefour Welzijnsgroep
Sport:
Kosten: Gratis
Start datum: 13-11-2017
Eind datum:13-11-2017
Start- en eindtijd: 19.00 uur - 22.00 uur
Locatie: Carrefour Welzijnsgroep
Adres: Harmen Visserplein 6
Postcode en plaats: 8302 BW Emmeloord