NOV28

Sportcafé Aangepast Sporten Flevoland

  • sportflevo.nl - MvhA 2017.jpg

Tijd

19.00 uur - 22.00 uur

Meer informatie

Het Sportcafé aangepast sporten Flevoland is een informele en informatieve netwerkbijeenkomst voor sportverenigingen met of zonder een aanbod voor aangepast sporten, zorgaanbieders voor mensen met een beperking en speciaal onderwijs instellingen. Naast een centraal programma zijn er ook een aantal parallel sessies. Het complete zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Naam organisatie: Sportservice Flevoland
Sport:
Kosten: Gratis
Start datum: 28-11-2017
Eind datum:28-11-2017
Start- en eindtijd: 19.00 uur - 22.00 uur
Locatie: Provinciehuis Lelystad
Adres: Visarenddreef 1
Postcode en plaats: 8232 JN Lelystad