Flevo track meeting 2022

track

Open wedstrijd met loop- en technische onderdelen op de atletiekbaan van Almere '81.

Er zijn geen prijzen.

Deelnemers:
Gezien het omvangrijke programma hanteren we een maximum aantal deelnemers per onderdeel, dit aantal wordt steeds aangepast naarmate de inschrijving vordert en zo lang het chrono het toelaat. In dit kader zullen we onbetaalde inschrijvingen dan ook verwijderen, zodat schaarse plaatsen niet bezet blijven door atleten die niet voor deelname betalen.

Reserves:
Op de meeste onderdelen werken we met een reservelijst. Indien in de loop van maart blijkt dat er voldoende belangstelling is om een extra startgroep te maken, dan gaan we onze best doen om dat te organiseren. Deze extra startgroep geldt alleen voor de technische onderdelen. Kort voor de wedstrijd zijn er altijd afmelders, dus als er geen complete series zijn, kun je als reserve ook nog ingedeeld worden. Ook op sommige technische onderdelen.
Tot één dag voorafgaande aan de wedstrijd worden de series definitief gemaakt, dus tot dat moment kan een reserve alsnog ingedeeld worden.

Inschrijvingen:
In principe staat de inschrijving open voor alle deelnemers vanaf de juniorenleeftijd, die willen meedoen en ons streven is uiteraard om zoveel mogelijk deelnemers toe te laten. Echter als op een bepaald moment blijkt dat het aantal deelnemers of de mix van het totaal aantal deelnemers per categorie aanleiding is voor het overschrijden van de maximale tijd die chronologisch inpasbaar is, zullen we een maximum stellen aan de deelnemers per categorie en in voorkomende gevallen bepaalde categorieën al eerder sluiten dan de sluitingsdatum.
Schrijf daarom tijdig in. Onbetaalde inschrijvingen worden verwijderd.
Eenmaal ingeschreven, is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.

Onderdelen:
Bij kogelstoten, speerwerpen en verspringen 6 pogingen.
Je kunt - voor zover er meerdere groepen zijn - zelf kiezen in welke groep je de technische onderdelen gaat doen.
De wedstrijdleider heeft het recht om je in een andere groep te plaatsen, mocht hij door je keuze een belemmering van de voortgang van de wedstrijd verwachten of constateren.

Naam organisatie
Almere '81
Start datum
Start- en eindtijd
00:00 - 00:00
Contactgegevens