sportflevo.nl - Foto Advies en begeleiding web.jpg

Advies en ondersteuning

Sportservice Flevoland adviseert evenementenorganisaties bij planvorming en organisatie van een evenement. Hierbij gaat het vooral om evenementen die aansluiten bij het provinciaal sportbeleid van de Provincie Flevoland.

Door betrokkenheid van Sportservice bij Flevolandse sportevenementen wordt het aantal bezoekers en deelnemers vergroot. Sportservice ondersteunt evenementenorganisaties bij het organiseren van side-events en brengt hen in contact met relevante partijen uit haar netwerk. Nieuwe doelgroepen worden bij het evenement betrokken en er wordt ondersteund in de promotie van het evenement.

Enkele voorbeelden waarbij Sportservice een adviserende en/of ondersteunende heeft gehad: