Derde avond driedaagse cursus Agile Sport Coaching

In het bedrijfsleven kunnen we er niet meer omheen: Agile is de nieuwe manier van werken! In Agile werken voeren Scrum teams de boventoon en werken flexibel, visueel en in korte cycli samen, om effectief naar een resultaat toe te werken. Wat kan de sportcoach daarvan leren? Nou, veel!

De cursus Agile Sport Coaching biedt de sportcoach een nieuwe visie die 180 graden anders is dan de traditionele manier van trainen en coachen. Agile Sport Coaching vertaalt de lessen uit het bedrijfsleven naar de sport en helpt de coach beter aan te sluiten op de huidige generatie 'millennial' sporters en met meer grip toe te werken naar topprestaties.

Hoe werkt Agile Sport Coaching?
Agile Sport Coaching is een methode van werken met groepen sporters (individuele- en teamsporters). In deze methode werken we:

 • met een Agile (Scrum) Board waarmee we transparantie en voorspelbaarheid in het trainingsprogramma creëren.
 • in korte termijn cycli in verbinding met het lange termijn doel
 • inspelend op de variërende behoefte van individu en team
 • op basis van flexibiliteit en wendbaarheid
 • met continue afstemming en feedback-loops binnen de groep

Wat levert de cursus Agile Sport Coaching jou op als coach?

 • Inspiratie en een nieuwe blik op je rol als coach
 • Effectiever en efficiënter trainen met meer resultaat, productiviteit, kwaliteit en aanpassingsvermogen.
 • Meer grip op het gecompliceerde proces van toewerken naar piekmomenten
 • Zelfstandige zelforganiserende sporters en teams met een gevoel van eigenaarschap, verantwoordelijkheid en invloed.
 • Meer draagvlak (buy-in) en motivatie bij je sporters en dus minder weerstand
 • Vergroting van je bestaansrecht en houdbaarheid als coach

Voor wie?
Doelgroep voor deze cursus zijn coaches/trainers die groepsgewijs met sporters werken, sportmanagers/-coördinatoren in breedte en topsport, die de noodzaak voelen om zichzelf te ontwikkelen en het ontwikkelproces van sporters optimaler in te richten. En…. over hun eigen ego heen kunnen stappen en meer uit handen durven geven aan hun sporters.

Cursus
Trainers:        Tim Veldt, ex-olympisch baanwielrenner en Agile coach &
                            Rogier Hoorn, performance coach en sportpsycholoog
Data:               maandag 19 nov, 3 dec, en 17 dec van 19.00-21.30 uur
Locatie:          Topsportcentrum Almere, 3 en 17 december | Olympiakwartier, 19 november
Kosten:           € 40,00 per persoon

In het kader van de talentontwikkeling en scholing van trainers/coaches kunnen wij deze driedaagse cursus tegen geringe kosten aan u als trainer/coach aanbieden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Flevoland.