Triatleet - Dennis Looze

Triatleet - Dennis Looze

“Flevoland heeft alles om triatlonsport goed te kunnen beoefenen”

Dennis Looze is een triatleet en duatleet afkomstig uit Elsloo. Hij werd meervoudig Nederlands kampioen op de triatlon en eenmaal Nederlands kampioen op de duatlon. Ook nam hij eenmaal deel aan de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Hij werd daar 48ste op de olympische triatlon afstand. Tussen 2018 en 2020 was Looze actief als talentcoach triatlon bij het RTC Flevoland – Almere. 

Looze heeft trainerservaring opgedaan in zowel Nederland als Australië. Op basis daarvan kan hij beloftevolle atleten in Almere begeleiden richting het niveau van internationaal racen en de doorstroom naar het nationaal topsportcentrum (NTC National Trainings Centrum). Toelating tot het RTC vindt plaats op basis van resultaten die jeugdige triatleten boeken bij hun vereniging. Looze: “In 2018 trof ik een groep aan die energie- en inspiratieloos was. Dat had met name te maken met het programma dat de groep moest draaien.”

“Iedereen was gewoon moe” 

“Om half zeven begon de dag met twee uur zwemtraining, gevolgd door een schooldag en daarna een zaal- en looptraining die zowat de hele avond in beslag nam. Als die gasten van vijftien tot twintig jaar oud dan om half tien in de avond thuiskwamen, was iedereen gewoon moe. Dat was dan ook één van de eerste dingen die ik heb aangepakt toen ik bij het RTC in Almere begon.”

Balans hervinden

Het nieuwe programma dat Looze invoerde, bevat nog steeds veel intensieve trainingsuren, maar ook rustmomenten. “Toen er weer een beetje balans zat in spanning en ontspanning werden ze weer fit en begonnen ze ook weer over de hele linie beter te presteren. Daarmee motiveerden ze elkaar en het duurde dan ook niet lang alvorens er weer triatleten vanuit het RTC Almere naar EK’s afgevaardigd konden worden.”

Enorme potentie

Looze zag binnen het nieuwe RTC programma ook direct hoeveel talent er is in de regio. Samen met de geweldige faciliteiten op het RTC Flevoland – Almere zorgde dat voor een groeiend enthousiasme. “We hebben als team echt iets moois neer kunnen zetten in Flevoland en dat kan in de komende jaren eigenlijk alleen nog maar mooier worden. Ik ben inmiddels zelf gestopt als talentcoach van het RTC, maar ik heb gezien dat de potentie enorm is. Als de verhouding arbeid-rust nog verder geoptimaliseerd kan worden, dan kan het mijns inziens alleen maar nog beter gaan de komende jaren.”

“Goede infrastructuur voor beoefenen triatlonsport” 

Dat komt volgens Looze doordat triatlon en Flevoland hand in hand met elkaar gaan. De aandacht die de triatlonsport in Flevoland als kernsport krijgt, is voor Nederland dan uniek, zo stelt hij. “Almere is de bakermat van de triatlon in Nederland. Buiten de provincie Flevoland is de beleving rondom triatlon heel anders. In Flevoland helpt iedereen elkaar, zijn er altijd veel deelnemers en is de infrastructuur goed. Er is ook voldoende ruimte om de sport in Flevoland goed te beoefenen en daar wordt momenteel goed gebruik van gemaakt.”

Jeugdtriatlon 

Naast het uitvoering geven aan het NTB talentontwikkelingsprogramma triatlon heeft de talentcoach in de afgelopen drie jaar ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugdtriatlonsport in Flevoland en Almere geleverd. In veel gevallen gebeurde dat in samenwerking met combinatiefunctionaris triatlon sportstimulering, Angelique van Tilburg en Triatlon Vereniging Almere (TV Almere). 

Sfeervolle, goede trainingslocatie

Looze kijkt met veel plezier terug op zijn tijd in Flevoland en beseft dat steun vanuit provincie, overheden en stakeholders onontbeerlijk is om dergelijke trainingscentra succesvol te maken en te houden. “Ik heb het RTC Flevoland – Almere zien veranderen van een plek waar veel groepsvorming was en waar veel onderhuidse onvrede leefde naar een sfeervolle, goed ingerichte trainingslocatie. Een plek waar jong talent zich op professionele wijze kan doorontwikkelen in de triatlonsport.”

Kennis delen

Maar Looze denkt niet dat de triatlonsport achterover kan leunen, integendeel. Want ook in Flevoland blijft vernieuwing noodzakelijk. “Sportservice Flevoland heeft daarin ook een belangrijke stimulerende rol richting de verenigingen”, aldus Looze. “Bij die verenigingen begint het allemaal. Er is in de afgelopen tijd echt iets moois neergezet, maar dat kan alleen behouden worden door kennis te delen op scholen en vanuit de verenigingen.” 

“Er liggen mooie kansen voor Flevoland”

“Dat is de enige manier om Flevoland als triatlon kweekvijver te behouden. Flevoland heeft alles wat nodig is om de sport goed te beoefenen, maar dan moeten alle partijen wel samenwerken. Als de provincie, Sportservice Flevoland, de verenigingen en de triatlonbond de handen ineenslaan, dan liggen er mooie kansen voor de triatlonsport in Flevoland. Maar er is eerst nog wel wat werk aan de winkel.”