Instructie Verantwoord Alcoholschenken

De Instructie Verantwoord Alcoholschenken is een verplichte instructie voor barvrijwilligers, die alcohol verstrekken. Dit is één van de regels in de Drank- en Horecawet. De vereniging dient er zelf voor te zorgen dat deze barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholschenken krijgen. Doel van deze instructie is kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. In de instructie komen de volgende onderwerpen aan de orde: het herkennen van probleemsituaties, de bewustwording van de problematiek en de stimulering van meningsvorming. 

Direct inschrijven

Ik ontvang graag meer informatie

Ik ben geïntresseerd in deze cursus

Contactpersoon

sportflevo.nl - tom-sloetjes-klein.jpg

Tom Sloetjes

Projectleider