Effectief vergaderen en besturen

Bestuurders vergaderen vaak. Uiteindelijk vindt immers veel overleg aan de vergadertafel plaats. Het is vooral van belang om effectief met de vergadertijd om te gaan en de bijdragen van iedere deelnemer goed uit de verf te laten komen. In de cursus komen onderwerpen aan de orde als: vergadering en agenda voorbereiden, rol van de voorzitter, notulist, secretaris en leden, (persoonlijke) verantwoordelijkheid bestuursleden, samenwerken en delegeren en hoe vindt de besluitvorming plaats.

Direct inschrijven

Ik ontvang graag meer informatie

Ik ben geïntresseerd in deze cursus

Contactpersoon

sportflevo.nl - tom-sloetjes-klein.jpg

Tom Sloetjes

Projectleider