Nieuw in Lelystad

In navolging van Dronten vindt de cursus ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’  binnenkort ook in Lelystad plaats. Op dinsdag 12 december 2017 is een informatie bijeenkomst, waarna op 15 januari, 12 februari  en 19 maart de cursusavonden plaatsvinden. Een maand geleden begonnen tien verenigingen aan deze cursus in de gemeente Dronten.

De cursus wordt door het hele land aangeboden en is al door bijna 1200 verenigingen gevolgd. Tijdens de cursus, die wordt aangeboden door Welzijn Lelystad, gaan de verenigingen volgens een nieuwe methodiek te werk. De eerste stap is het kijken naar de vacante taken binnen een vereniging. De vervolgstap is het opstarten van een campagne om leden bewust te laten worden dat zonder vrijwilligers een vereniging niet kan bestaan. Leden zijn zich hier niet altijd van bewust. De laatste stap is het actief benaderen van bepaalde groepen leden. Er wordt persoonlijk of telefonisch gevraagd of de leden iets voor de club willen betekenen en zo ja, wat zij willen doen. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteiten en interesses van de toekomstig vrijwilliger. Plezier in je vrijwilligerswerk is namelijk het allerbelangrijkst. Doorgaans geeft de helft van de benaderde personen aan vrijwilligerswerk te willen doen voor hun vereniging. Zo wordt er een flink impuls gegeven aan het lokale verenigingsleven.

Klik hier voor meer informatie.