TASO regeling amateursportorganisaties

De Minister voor Medische Zorg stelt 19,5 miljoen euro beschikbaar om amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen schade hebben geleden, tegemoet te komen. Samengevat komt deze zogeheten TASO-regeling hierop neer:

  • De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden door de coronamaatregelen.
  • Een amateursportorganisatie komt slechts eenmalig in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van onderhavige beleidsregel;
  • De aanvrager ontvangt geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten;
  • Bij deze doorlopende lasten mogen geen huurlasten zitten en de vereniging mag geen gebruik gemaakt hebben van de TOGS-regeling.

Tegemoetkoming
De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

Doorlopende lasten - Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 - € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 - € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 - € 3.500

Bij overschrijding van de 19,5 miljoen euro, loot het ministerie onder de volledig ingediende aanvragen wie in aanmerking komt voor tegemoetkoming.

Aanvragen
Door onverwachte problemen in de uitwerking van de TASO-regeling is het helaas nog niet mogelijk om het aanvraagportaal open te stellen. Er kunnen op dit moment dus nog geen aanvragen ingediend worden voor deze regeling. U kunt een aanvraag voor de TASO indienen van dinsdag  22 september tot en met zondag 11 oktober.

AANVRAGEN TASO REGELING, KLIK HIER!

Tekst: Huis voor de Sport Limburg