Corona en Sport: regelingen en loketten

De maatregelen genomen door de Nederlandse overheid als gevolg van de uitbraak van het Covid-19 (corona) zijn continue aan veranderingen onderhevig. De essentie blijft hetzelfde: blijf met klachten thuis, werk vanuit huis als dat kan en houdt 1,5 m afstand. Vanuit landelijke, provinciale en lokale overheden zijn het afgelopen jaar maatregelen genomen om gedupeerden op allerlei vlakken te helpen. Informatie over deze ondersteuning vindt u op verschillende websites die wij hieronder op een rijtje hebben gezet.

© Bram de Vrind De Fietsjournalist
Steunpakket Corona en Sport in Flevoland

De provincie Flevoland stelt voor de komende twee jaar € 300.000,- beschikbaar om de sport in Flevoland te ondersteunen. En, zodra het weer mogelijk is, te zorgen voor een kickstart! De uitvoering van het steunpakket “Corona en Sport in Flevoland” ligt in handen van Sportservice Flevoland.

De komende weken staan in het teken van het inrichten van alle processen. Ons streven is om begin maart 2021 de fondsen open te stellen en een start te maken met het ondersteuningsprogramma.

Lees hier verder
© Sportservice Flevoland
Lokale ondersteuning

Alle gemeenten in Flevoland hebben de maatregelen van de Nederlandse overheid overgenomen. Daarnaast bieden gemeenten soms ook nog andere ondersteuning.

Flevolandse ondernemers en ZZP-ers die vanwege het coronavirus in financiële problemen komen,  kunnen een beroep doen op Bbz 2004. Informatie en aanvraagformulier loopt via het Zelfstandigen Loket Flevoland.

Zelfstandigen Loket Flevoland
© Provincie Flevoland
Provincie Flevoland

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de provincie verschillende maatregelen genomen om de getroffen sectoren, waaronder sport, te ondersteunen.

Daar hoort ook de landelijke Corona-OverbruggingsLening (COL) bij. Het kabinet heeft bekendgemaakt in eeste instantie € 100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. Horizon Flevoland gaat deze COL verstrekken aan Flevolandse bedrijven. Meer informatie over deze regeling en het aanvraag formulier vindt u hier.

Provincie Flevoland
© ASVD Korfbal - Liesbeth Steller
Maatregelen voor sport

Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er ook maatregelen voor sport, zoals:

  • Buiten sporten mag met maximaal 2 personen (exclusief trainer)
  • In binnenruimtes sporten mag niet
  • Groepslessen buiten mogen niet
  • Sportscholen zijn dicht
  • Wedstrijden zijn verboden
  • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht
Alle maatregelen voor sport
Sportaccommodaties

Een aantal gemeenten in Nederland hebben al besloten minder of geen huur te vragen voor gemeentelijke sportaccommodaties. U kunt contact met uw gemeente opnemen of een dergelijke regeling ook voor u mogelijk is. En wellicht kunt u ook een beroep doen op de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en BMKB.

Het kabinet heeft 110 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor sportverenigingen. Dit wordt ingezet voor het kwijtschelden van accommodatiehuur en een eenmalige tegemoetkoming voor clubs met een eigen accommodatie. Klik hier voor meer informatie.

Garantie Ondernemingsfinanciering
© Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel

Naast een lijst met veel gestelde vragen heeft de Kamer van Koophandel een speciaal coronaloket geopend wat ook telefonisch bereikbaar is. Voor ondernemers en ZZP-ers.

Kamer van Koophandel
© RIVM
RIVM

Actuele informatie, vragen en antwoorden en nieuws.

RIVM
© Rijksoverheid
Rijksoverheid

Algemene informatie over de Nederlandse aanpak, updates, nieuws, veel gesteld vragen en communicatie.

Rijksoverheid