Corona en Sport: regelingen en loketten

De maatregelen genomen door de Nederlandse overheid als gevolg van de uitbraak van het Covid-19 (corona) virus zijn op 28 april voor een deel aangepast. De essentie blijft hetzelfde: blijf zoveel mogelijk thuis, werk vanuit huis als dat kan en houdt 1,5 m afstand. De meeste maatregelen zijn in principe tot 19 mei van kracht. Vanaf 11 mei gaat het primair onderwijs en de kinderopvang weer open en mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar weer voorzichtig gaan sporten. Hier zijn wel voorwaarden aan verboden. Voor evenementen geldt dat deze zeker tot 1 september niet door mogen gaan. Dit treft vele sectoren, waaronder ook zeker de sport. Vanuit landelijke, provinciale en lokale overheden worden maatregelen genomen om gedupeerden op allerlei vlakken te helpen. Informatie over deze ondersteuning vindt u op verschillende websites die wij hieronder op een rijtje hebben gezet.

© ASVD Korfbal - Liesbeth Steller
Protocol Verantwoord Sporten kinderen en jeugd

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Met een protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Wilt u weten hoe dit in uw gemeente werkt? Neem dan contact op met uw eigen gemeente:

Almere: sportentree@almere.nl
Dronten: l.bekema@dronten.nl
Lelystad: e.smit@sportbedrijf.nl
Noordoostpolder: c.binnenmars@noordoostpolder.nl
Urk: a.butter@urk.nl
Zeewolde: b.verstralen@zeewolde.nl

Protocol NOC*NSF
Sportaccommodaties

Een aantal gemeenten in Nederland hebben al besloten minder of geen huur te vragen voor gemeentelijke sportaccommodaties. U kunt contact met uw gemeente opnemen of een dergelijke regeling ook voor u mogelijk is. En wellicht kunt u ook een beroep doen op de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en BMKB.

Het kabinet heeft 110 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor sportverenigingen. Dit wordt ingezet voor het kwijtschelden van accommodatiehuur en een eenmalige tegemoetkoming voor clubs met een eigen accommodatie. Klik hier voor meer informatie.

Garantie Ondernemingsfinanciering
© Leisure World
Commerciële sportaanbieders

Uit onderzoek is gebleken dat de commerciële sportaanbieders het momenteel erg zwaar hebben. De ingrijpende maatregel van de regering om de sluiting van sport- en fitnessbedrijven te verlengen tot 28 april, treft de ondernemers in deze branche hard.

NL Actief, de branchevereniging van erkende en commerciële aanbieders, informeert haar leden en branchegenoten zo goed mogelijk en voorzien ze van advies op basis van experts en kennispartners. Meer informatie over welke ondersteuning er voor commerciële aanbieders is vindt u op een speciale corona pagina van NL Actief.

NL Actief
© NOC*NSF
NOC*NSF

Alle vragen die bij het NOC*NSF binnekomen heeft het NOC*NSF gebundeld in een lijst, opgedeeld in vier categorieën: algemene vragen, vragen van sportclubs, van sporters en van sportbonden. Daarnaast heeft het NOC*NSF een corona checklist gemaakt voor sportverenigingen. Sporttalenten met een NOC*NSF status die een stipendium of onkostenvergoeding ontvangen, blijven dit ontvangen.

Daarnaast heeft NOC*NSF heeft vanuit haar reserve een noodfonds opgezet. De exacte reikwijdte en werking van dit fonds wordt momenteel uitgewerkt.

Coronafonds NOC*NSF
© Provincie Flevoland
Provincie Flevoland

Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft de provincie verschillende maatregelen genomen om de getroffen sectoren, waaronder sport, te ondersteunen.

Daar komt eind mei een landelijke Corona-OverbruggingsLening (COL) bij. Het kabinet heeft bekendgemaakt in eeste instantie € 100 miljoen beschikbaar te stellen voor overbruggingsleningen aan start-ups, scale-ups en innovatieve mkb-ers die financieel geraakt zijn door de impact van de coronacrisis. Horizon Flevoland gaat deze COL verstrekken aan Flevolandse bedrijven. Meer informatie over deze regeling en het aanvraag formulier vindt u hier.

Provincie Flevoland
© Sportservice Flevoland
Lokale ondersteuning

Alle gemeenten in Flevoland hebben de maatregelen van de Nederlandse overheid overgenomen. Daarnaast bieden gemeenten soms ook nog andere ondersteuning.

Flevolandse ondernemers en ZZP-ers die vanwege het coronavirus in financiële problemen komen,  kunnen een beroep doen op Bbz 2004. Informatie en aanvraagformulier loopt via het Zelfstandigen Loket Flevoland.

Zelfstandigen Loket Flevoland
© Rabobank Flevoland
Noodfonds Rabobank Flevoland

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank biedt nu hulp via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven die bij de Rabobank bankieren kunnen via een digitaal aanvraag-formulier een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds.

Meerdere banken geven aan coulant om te gaan met het innen van leningen en hypotheken. Meer informatie: Stichting Waarborgfonds Sport.

Rabobank Coöperatief Fonds
© Kamer van Koophandel
Kamer van Koophandel

Naast een lijst met veel gestelde vragen heeft de Kamer van Koophandel een speciaal coronaloket geopend wat ook telefonisch bereikbaar is. Voor ondernemers en ZZP-ers.

Kamer van Koophandel
© RIVM
RIVM

Actuele informatie, vragen en antwoorden en nieuws.

RIVM
© Rijksoverheid
Rijksoverheid

Algemene informatie over de Nederlandse aanpak, updates, nieuws, veel gesteld vragen en communicatie.

Rijksoverheid