Het CMK Summer Camp vindt van 16 tot 21 augustus plaats: een zomerkamp waar deelnemers drie keer per dag onder leiding van internationale Hankimuye instructeurs kunnen trainen. Hankimuye is een verzameling van Koreaanse martial arts, te weten hankido, hapkido en hankumdo.

De voorbereidingen verlopen volgens de organisatie erg voorspoeding. Er worden ongeveer 60 deelnemers verwacht die, verwacht de organisatie, voornamelijk uit Nederland zullen komen vanwege de mogelijke corona reisdistricties voor deelnemers uit het buitenland. De organisatie verwacht nu meer eigen leden. De coronarestricties hebben ook gevolgen voor de internationale instructeurs, die afhaken. De organisatie is nu op zoek naar vervangers. Daarnaast organiseren zij bij aanvang van de vakantie nog twee extra evenementen.

Op de vraag of de organisatie nog tips & trics kan meegeven met betrekking tot het organiseren van sportevenement is het antwoord: "Blijf deelnemers enthousiasmeren, ook al loopt het niet zoals gepland. Zorg voor een plan B, organiseer niet te strak, houd ruimte voor improvisatie. 

Benieuwd naar het CMK Summercamp? Houd de facebookpagina en/of website in de gaten.