Bezoekers tijdens Challenge Almere 2014

 

Bezoekersprofiel

Ruim 50% van de bezoekers van de Challenge Almere - Amsterdam zijn hoger opgeleid, dit percentage ligt hoger dan het bevolkingspercentage hoger opgeleiden (28%) (1). Dit komt overeen met het percentage (55%) hoger opleiden wat jaarlijks een sportevenement of sportwedstrijd bezoekt (2). Verder is ruim de helft van de bezoekers in loondienst en heeft 35% van de bezoekers een partner van 35 jaar of ouder (1).

Uitgaven

De bezoekers aan de Challenge Almere - Amsterdam geven gemiddeld € 59,- uit, vooral aan eten en drinken (€ 28,11). Aan merchandise wordt ongeveer €2,80 per bezoeker uitgegeven. De gemiddelde uitgaven zijn in 2014 € 6,- hoger dan in 2013, toen werd gemiddeld € 53,- besteed.

Bezoek Sportevenementen in Nederland

Veel Nederlanders tussen 12 - 79 jaar bezoeken jaarlijks een sportevenement of een sportwedstrijd. In 2012 is dat meer dan helft van alle Nederlanders (1). De triathlon (nog) niet genoemd in de top-5 van meest bezochte sportevenementen. Voetbal is met 62% de meest bezochte sport, gevolgd door tennis (10%) en hockey (10%). Zelf sporten en het frequent bezoeken van sport hangen met elkaar samen. Zeer frequente sporters bezoeker vaker maandelijks een wedstrijd of evenement dan weinig of niet sporters (resp. 31% om 12%) (2).
 

Herkomst bezoekers Challenge Almere - Amsterdam 2014

 
 
Van de bezoekers komt 86% uit Nederland. Meer dan de helft van de Nederlandse bezoekers komt uit Flevoland (54,5%), gevolgd door Noord-Holland (10,3%) en Zuid-Holland (10%). De internationale gasten (14%) komen vooral uit België en Groot-Brittanië. De bezoekers komen ook van ver, er zijn ook bezoekers uit Canada, USA en Australië. In vergelijking met 2013 zijn er meer buitenlandse gasten (14% t.o.v. 10,9%). Ook de spreiding van de herkomst is groter.
 
 
 
 

Bronnen

1. Bloembergen, A.D. Economische impact Challenge Almere – Amsterdam 2014. Sportservice Flevoland, december 2014.
2. Boer,  W. de & Dool, R. van den, (2015). Sportevenementen, - wedstrijden en hun mogelijke maatschappelijke meerwaarde. In: Rapportage Sport 2014. Den Haag, Sociaal Cultureel Planbureau.
 
 
Challengealmere.jpeg