Beweegvriendelijk Flevoland

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen en te ontmoeten. Het is niet alleen een krachtig middel in het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl, maar ook een prachtige manier om Flevoland te ervaren en te beleven. De provincie Flevoland heeft sporters veel te bieden vanwege haar prachtige natuur, ruim opgezette woonkernen en goede infrastructuur. Niet voor niets zijn triathlon, watersport, fietsen en hardlopen aangewezen als (pilot) kernsport van onze provincie. Het zijn bij uitstek sporten die in de openbare ruimte worden beoefend. Maar ook daarbuiten valt er in de Flevolandse ruimte voldoende te beleven en te bewegen. 

 

Openbare ruimte Flevoland in beeld

De beweegvriendelijke omgeving krijgt steeds meer aandacht, zowel van de sporter als van beleid. Afgelopen jaren is een sterke toename te zien in sport en beweegactiviteiten buiten verenigingen, in ongeorganiseerd verband. Deze trend is voornamelijk te zien bij activiteiten die bij uitstek geschikt zijn om in de openbare ruimte te beoefenen: recreatief wandelen en fietsen, bootcamps, hardlopen en wielrennen.

De Flevolandse infrastructuur, die naast fiets- en wandelpaden ook uit vaarroutes bestaat, wordt dankbaar gebruikt door watersporters, fietsers, hardlopers en wandelaars. Het biedt genoeg kansen om sporten en bewegen en daarmee een gezonde leefstijl te bevorderen. Maar uit cijfers blijkt dat er nog wel wat eer te behalen valt in Flevoland op dat gebied. Doel is om nog meer mensen aan het bewegen te krijgen en de Flevolandse openbare ruimte daar zoveel mogelijk op in te richten.

Naar de cijfers
© De Fietssite
10 Uitgelichte beweegmogelijkheden in Flevoland die je niet mag missen!

Bewegen in de openbare ruimte is de afgelopen jaren toegenomen. De provincie Flevoland heeft sporters veel te bieden: prachtige natuur, ruim opgezette woonkernen en goede infrastructuur. In 2022 publiceren wij acht keer tien uitgelichte sport- en beweegmogelijkheden in Flevoland waarbij je Flevoland kan ontdekken en beleven. Deze sport- en beweegmogelijkheden laten inwoners en bezoekers van Flevoland plekken, routes en evenementen zien die je niet mag missen. Voor de lijsten wordt input gevraagd van partners waaronder gemeenten, sportaanbieders, bonden, toerisme en recreatieorganisaties.

Uitgelichte beweegmogelijkheden
© NCK Dronten
Kennis van de Openbare Ruimte

Om de openbare ruimte beweegvriendelijk in te richten zijn er verschillende invloeden waarmee rekening gehouden dient te worden. Meerdere instanties waaronder Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier instituut, maar ook Sportservice Flevoland hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd en factsheets en/of documenten samengesteld over hoe de omgeving uitdagend, stimulerend en aantrekkelijk ingericht kan worden. Al deze informatie is hier te vinden.

Documenten Beweegvriendelijke openbare ruimte
Flevoland: een aantrekkelijk gebied

Een gezonde omgeving voor kinderen, jongeren, volwassenen en voor senioren heeft een positieve invloed op de leefbaarheid in de wijken. Juist de groep die niet uit zichzelf beweegt, kan door middel van een goed ingerichte openbare ruimte gestimuleerd worden om toch naar buiten te gaan en in beweging te komen. Flevoland heeft haar inwoners al veel te bieden, maar vaak weet lang niet iedereen de sport-, speel- en/of beweegplekken te vinden. Deze plekken kunnen bestaan uit onder andere speeltuinen, fietsroutes, wandelpaden, mountainbikeroutes en nog veel meer:

Buitenspeelkaart: speeltuinen 
Flevolandschap: wandel- en fietsroutes
Fietsnetwerk: fietsroutes
Visit Flevoland: wandel-, fiets- en mountainbikeroutes
Mountainbike routes
Natuurmonumenten: wandelroutes
Natuurparken: Flevolandse natuurparken
Routeplatform Lelystad: wandel-, hardloop-, fiets-, wielren-, mtb- en ruiterroutes

© Skills Garden Almere Haven
Positieve gezondheid

Gezondheid is veel meer dan ziek zijn en niet ziek zijn. Het gaat over wat je leven betekenis geeft. Er zijn veel dingen die goed zijn voor je gezondheid. Zoals de mensen om je heen, de natuur en sportclubs maar ook deelname aan bijvoorbeeld een theatergezelschap. Je krijgt er energie van en je voelt je goed. Dat is waar het om gaat bij positieve gezondheid. Wij onderschrijven de kracht van positieve gezondheid en participeren in het platform ‘WEL in Flevoland’. De gedachte van positieve gezondheid proberen we door te vertalen in de projecten die we uitvoeren.

website WEL in Flevoland
© WEL in Flevoland
Wist je dat....*

er veel onderzoek gedaan wordt naar de beweegvriendelijke openbare ruimte?
recreatief wandelen en fietsen de populairste beweegactiviteiten
    in de openbare ruimte zijn?
hardlopen en wielrennen/mountainbiken op plek drie en vier staan?
voor de recreatieve wandelaar en fietser in de buitenlucht zijn de belangrijkste
    reden is om te bewegen?
gezond en sportief bezig zijn voor de hardloper en de wielrenner/fietser de
    belangrijkste beweegredenen zijn om in de openbare ruimte te sporten?
het aanbrengen of verbeteren van verlichting het sporten en bewegen in
    de openbare ruimte bevordert?

* Bron: onderzoek Kenniscentrum Sport