Oud-medewerker Sportservice Flevoland, Arend Neuteboom

Oud-medewerker Sportservice Flevoland, Arend Neuteboom

“Aangepast sporten in Flevoland blijven stimuleren”


Van augustus 2000 tot en met mei 2012 was Arend Neuteboom projectmanager en sportconsulent bij Sportservice Flevoland. In 2013 liet Neuteboom zich nogmaals zien in de Flevolandse sport als teamleider Sport & Bewegen bij Sportbedrijf Lelystad. Hij kan dan ook met recht kenner van de regionale sport genoemd worden. Hoe kijkt hij terug op dertig jaar Sport & Bestuur in Flevoland?

In de beginperiode waarin Neuteboom werkzaam was in de Flevolandse sport groeide de bomen bij wijze van spreken tot aan de hemel. Mede dankzij een enthousiaste gedeputeerde bij de Provincie Flevoland was er in de eerste negen jaar dat Neuteboom als consulent verbonden was aan Sportservice Flevoland heel veel mogelijk. Dat veranderde echter in 2010 toen er, aangejaagd door bezuinigingen voor de provincies, een discussie op gang kwam over kerntaken van de provincie.

Eigenwijs
De financiële steun vanuit de provincie was echter wel heel bepalend voor de taken die Sportservice Flevoland tot op dat moment uitvoerde. Neuteboom, die zich met name richtte op het aangepast sporten, had zich onbewust al voorbereid op die nieuwe situatie waarin Sportservice Flevoland zichzelf moest bedruipen: “We hebben voor de gehandicaptensport veel mooie projecten kunnen opzetten in die periode dat er nog wel financiën beschikbaar werden gesteld. Maar ik was altijd al ‘zo eigenwijs’ om naast de reguliere steun ook via cofinancieringen bij gemeenten en stichtingen externe gelden vrij te maken. En dat werd na de bezuinigingen bij provincies ineens heel belangrijk.”

Passant
Het takenpakket van Sportservice Flevoland ging in 2011 definitief over van dienstverlener naar intermediair. En die jas zat Neuteboom als gegoten. “In mijn ogen was Sportservice Flevoland altijd al  ondersteuner. Je schakelde ons in om iets in gang te zetten om vervolgens op eigen benen verder te gaan. Wij zijn een passant. En dat idee, noem het eigenwijsheid, sloot naadloos aan bij de werkwijze die ons werd opgelegd toen er minder geld beschikbaar kwam.”

Succesvolle samenwerkingen
Uiteindelijk heeft Sportservice Flevoland de volledige organisatie zo weten in te richten dat er met de beschikbare middelen een prima structuur ontstond waarbij provincie, Sportservice Flevoland, gemeenten en sportverenigingen nauw samenwerkten. Daaruit ontstonden diverse initiatieven, ook binnen het aangepast sporten. Zo ontstond de krant ‘Onbeperkt sport’, geschreven door de gehandicapte sporters zelf en de ‘Johan Neeskens jeugdsportweekenden’ die in samenwerking met de Stichting Nees plaatsvonden. Neuteboom: “Op die twee projecten ben ik heel trots, want die hebben voor zoveel enthousiasme en waardering voor het aangepast sporten gezorgd.”

“Continu verbindingen blijven leggen“
“Daarnaast denk ik met veel plezier terug op het regiobureau aangepast sporten dat in Almere is opgezet. Waarbij er een directe koppeling is gemaakt met een revalidatiecentrum. Hierdoor konden mensen die moesten revalideren sneller worden doorverwezen naar (lokale) sportverenigingen om hun herstel te bevorderen. Sportservice Flevoland was toen al de intermediair die mensen en organisaties aan elkaar koppelde vanuit een vitaliteitsgedachte. Dus niet alleen sport, maar ook gezondheid, herstel en preventief recreatief bewegen. Mijn rol als consulent aangepast sporten was altijd al geënt op het continu leggen van dat soort verbindingen en dat is in mijn ogen nog altijd actueel.”

Lichamelijke handicaps, geestelijke handicaps en chronisch zieken
Het regiobureau was een eerste aanzet tot een provinciale structuur voor aangepast sporten. “Toen ik begon was er geen structuur. En als er wel wat was, dan betrof dat alleen ondersteuning voor lichamelijk gehandicapten. Door het thema breder aan te vliegen is er in de loop der jaren een  structuur ontstaan voor lichamelijk gehandicapten, geestelijk gehandicapten en mensen met een chronische aandoening.”

Zaadjes planten
Neuteboom omschrijft zijn periode bij Sportservice Flevoland als een tijd waarin hij veel zaadjes heeft geplant die zowel nu als tijdens zijn periode bij Sportservice Flevoland effecten hebben op de maatschappelijk beleving rondom aangepast sporten in de provincie Flevoland. “Het was dan ook een hele leerzame, mooie tijd waarin er ook veel tegenslagen overwonnen zijn.”

“Flevoland heeft potentie om echte sportprovincie te zijn”
“De ‘harde landing’ op het einde van mijn loopbaan bij Sportservice Flevoland heeft een tijdje pijn gedaan, maar ik zie dat er nu nog steeds veel moeite wordt gedaan om aangepast sporten, topsport, breedtesport en talentontwikkeling te ondersteunen. Aangepast sporten moet altijd gestimuleerd worden, dat was in het verleden belangrijk en blijft ook in de toekomst belangrijk. In zijn totaliteit zie ik dat Flevoland de potentie heeft om een echte, volwaardige sportprovincie te worden met grote evenementen voor alle doelgroepen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de kansen die er liggen benut gaan worden, dus ook bij het aangepast sporten in Flevoland.”