Projectleider SuperCOOL! Almere - Anton Spaan

Projectleider SuperCOOL! Almere - Anton Spaan

“Overheid en verenigingen handen ineenslaan voor doorontwikkelen sport”

Anton Spaan is binnen de Flevolandse sportwereld een naam die klinkt als een klok. Op dit moment vooral bekend vanwege de Stichting Super COOL! in Flevoland. Dit is een sport en maatjes initiatief voor mensen met een beperking. Spaan is daarnaast ook betrokken (geweest) bij Sportservice Flevoland vanuit zijn functies bij Sportbedrijf Almere en hij was één van de auteurs van het in 2018 gepubliceerde visiedocument Regionaal Netwerk Aangepast Sporten. Kortom: een sportman in hart en nieren.

Anton Spaan is van huis uit een schaatser. Het schaatsen werd hem met de paplepel ingegoten en is nog steeds één van zijn grootste passies. Vanuit de Almeerse schaatsvereniging geeft Spaan schaatstrainingen aan jong en oud. Toen Leisure World in Dronten nog bestond, was Spaan daar vaak te vinden. Tegenwoordig vinden de trainingen plaats op de Jaap Eden baan in Amsterdam. Spaan: “Ik geef daar les aan recreanten. Daarnaast hou ik mij ook bezig met schaatstrainingen voor mensen met een beperking.“

Super COOL!
Sinds 2013 geeft Spaan die trainingen onder de naam Super COOL! Almere. “We zijn begonnen met schaatsen en inline skaten. Al snel kregen we vragen vanuit de Almeerse verenigingen om bij hun langs te komen. Er lag daar onder andere behoefte om een aparte groep voor mensen met een beperking op te zetten, maar sommige verenigingen hadden niet de kennis om dat zelf op te zetten.” 

Samenwerkingen 
En dat betrof niet alleen schaatsverenigingen, maar feitelijk alle sportverenigingen. Om het project breder weg te kunnen zetten werd in 2018 de Stichting Super COOL! opgericht. “Inmiddels heeft elke Flevolandse gemeente een Super COOL! initiatief. Dat doen we in samenwerking met zorginstelling Triade, via de diverse vrijwilligerscentrales in Flevoland en Sportservice Flevoland.”

Voelsprieten
Spaan maakt daarbij ook gebruik van het netwerk dat hij in ruim tien jaar Sportbedrijf Almere heeft opgebouwd. “Ik kreeg vijftien jaar geleden vanuit mijn rol bij het Sportbedrijf Almere voor het eerst actief te maken met de Sport in Flevoland en met Sportservice Flevoland. Ik trof toen een enthousiaste groep medewerkers aan die duidelijk de ambitie uitspraken om nog verder te groeien. Inmiddels is Sportservice Flevoland toch wat kleiner geworden en werkzaam vanuit een paar mooie thema’s en speerpunten vanuit het Flevolands Sportbeleid. Ze zijn nog steeds een kenniscentrum dat verbindingen probeert te leggen en grote evenementen naar Flevoland probeert te halen. De voelsprieten van het huidige team zitten in alle takken van sport en zijn verspreid over de gehele provincie. Dat is bijzonder knap gezien de huidige omvang van het team. Sportservice Flevoland heeft een transitie ondergaan in die vijftien jaar dat ik met ze te maken heb gehad, maar zijn ook eigenlijk altijd zichzelf gebleven.”

“Sportservice Flevoland nodig bij provinciaal uitrollen”
Spaan ziet bij het initiatief Super COOL! hoe belangrijk een coördinerende organisatie kan zijn. “Bij het provinciaal uitrollen van dergelijke initiatieven heb je Sportservice Flevoland gewoon nodig. Wij hadden zelf ook een goed netwerk, maar samen met Denise Baars van Sportservice Flevoland beschikten we over alle ingangen. Zij heeft ervoor gezorgd dat het plaatje compleet gemaakt kon worden. Dat is natuurlijk een enorme meerwaarde geweest voor ons en het initiatief Super COOL! in Flevoland. In Almere hebben we bijvoorbeeld het maatjesproject stevig neer kunnen zetten en in Lelystad werkt het qua vrijwilligersinzet ook geweldig. Op Urk en in Dronten moet dat nog body krijgen, dat heeft tijd nodig. Maar ook daarin kan Sportservice Flevoland weer een belangrijke rol spelen.”

Gemeentelijke en provinciale afstemming
Ook in zijn tijd als medewerker van Sportbedrijf Almere ervaarde hij dat de kennis en expertise bij Sportservice Flevoland heel belangrijk is. “In die tijd had ik veel contact met Madelon Beek met name in de afstemming van het gemeentelijke en provinciale beleid. We zaten toen middenin de opkomst van de  combinatiefunctionarissen/ sportbuurtcoaches. Ook daar was veel afstemming nodig met de provincie. Dat was een heel prettige samenwerking, waarbij we snel duidelijkheid hebben kunnen scheppen in de rol die Sportbedrijf Almere daarin op dat moment had.”

Sportminded Flevoland 
Flevoland heeft op meerdere terreinen nog veel te winnen, zo bleek onder meer toen de sportparticipatielijst bekend werd gemaakt. Almere staat laag op de lijst van de georganiseerde sport. Dat zou kunnen liggen aan de mogelijkheden en ruimte die er in Almere (en de rest van de provincie) is om ongeorganiseerd te sporten. Denk hierbij aan hardlopen, fietsen, skeeleren of watersport. Toch denkt Spaan dat er ook wel iets gedaan kan worden aan het sportminded maken van plaatsen als Almere. “Ik ben momenteel werkzaam binnen het Sociaal Domein en ik weet dat de overheid niet overal in kan ondersteunen. Maar de overheid kan wel een faciliterende rol spelen bij het ontwikkelen van de Sport in Flevoland. Ook op financieel vlak, zoals dat nu ook gebeurd binnen de lokale sportakkoorden.”

Trends
“Daarnaast vind ik ook dat er een verantwoordelijkheid ligt bij de verenigingen zelf: neem je je verantwoordelijkheid als vereniging en ben je als vereniging maatschappelijk wel actief genoeg? Dat het ongeorganiseerd sporten groeit past ook binnen het huidige sportklimaat. Mensen willen graag sporten wanneer het hen uitkomt. Verenigingen zouden daar nog meer op in kunnen spelen door bijvoorbeeld je lidmaatschappen aan te passen. Dat doen wij bij de schaatsvereniging Almere ook door korte lesblokken te geven die juist toegankelijk zijn voor niet-leden. Verenigingen moeten die trend oppakken om binding te houden met de samenleving.”

Laagdrempelig
Ook Sportservice Flevoland kan daarin een rol spelen, zo stelt Spaan. “Dat doen ze natuurlijk al door te faciliteren. Wat ik heel prettig vind is het coronabudget dat vanuit de provincie beschikbaar is gesteld. Omdat dit via Sportservice Flevoland kan worden aangevraagd en de drempel om een aanvraag in te dienen veel lager is geworden. Dat is een goed voorbeeld waarbij Sportservice Flevoland ervoor zorgt dat de lijntjes korter zijn en het proces makkelijker.”

“Sportservice Flevoland heeft positie als verbinder verkregen en behouden”
Terugkijkend op de afgelopen decennia ziet Spaan dat Sportservice Flevoland een belangrijke meerwaarde heeft gehad in de Flevolandse sport, bij het realiseren van zijn eigen initiatief voor aangepast sporten, maar ook bij het ontwikkelen van kernsporten als watersport en triatlon. “Ik heb ze in die rol zien groeien. Waardoor ze de positie als verbinder tussen sportief en bestuurlijk Flevoland hebben gekregen en behouden door in elke tijdsperiode hun rol goed in te vullen. Wat mij betreft kunnen ze op deze manier nog zeker dertig jaar door. Ondertussen gaan wij ook door met schaatsen, skeeleren en natuurlijk ook met Super COOL! Flevoland. Dat gaan we nog steviger proberen neer te zetten in Flevoland in samenwerking met Sportservice Flevoland en hopelijk ook daarbuiten.”