Aangepast sporten

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen: ook voor mensen met een beperking. Niet alleen vanwege de positieve effecten op de gezondheid, maar ook omdat sport een uitstekend middel is voor het bevorderen van sociale integratie. Mensen met een beperking zijn mensen met een psychosociale-, verstandelijke- en/of lichamelijke beperking of chronische aandoening.