Aangepast sporten

Sport en bewegen voor iedereen!

Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Niet alleen vanwege de positieve effecten op de gezondheid, maar ook omdat sport een uitstekend middel is voor het bevorderen van sociale integratie. Uit onderzoek blijkt dat de sportparticipatie van mensen met een beperking achter blijft in vergelijking met mensen zonder beperking.

Er zijn veel partners betrokken bij het aangepast sporten. Denk aan: sporters, sportaanbieders, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten. Sportservice Flevoland is de verbindende factor tussen de gemeenten en andere organisaties. Dit doen wij door het stimuleren van samenwerking binnen de gemeente en provincie, maar ook daarbuiten. Wij zijn het aanspreekpunt voor sporters, sportaanbieders, gemeenten en zorgorganisaties en faciliteren de verbinding van diverse organisaties, zoals zorgorganisaties, sportaanbieders en onderwijs. Samen werken wij aan de kennisontwikkeling en uitwisseling, bewustwording en de vindbaarheid van het aanbod.

Als streven heeft de Provincie Flevoland een aantal doelen in de Provinciale Sportnota beschreven, waar wij als Sportservice Flevoland aan bijdragen:

  • Meer aandacht voor de noodzaak van sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking
  • Meer sport- en beweegaanbieders met aanbod voor mensen met een beperking
  • Meer mensen met een beperking in Flevoland aan het sporten en bewegen krijgen
  • Meer structurele samenwerking tussen provincie, gemeenten, zorgorganisaties en Speciaal Onderwijs Scholen
  • Vergroten zichtbaarheid van sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking
  • Meer sportlidmaatschappen van mensen met een beperking in Flevoland
  • Versterken van de samenwerking tussen provincie, gemeente, zorgorganisaties en Speciaal Onderwijs Scholen
 
Ondersteuning nodig bij opstarten of versterken van aanbod?

Wij willen de sportmogelijkheden en participatie voor mensen met een beperking vergroten. Voor sportdeelname of bij het opzetten van nieuw sportaanbod komt veel kijken: Is de accommodatie geschikt? Is mijn kader voldoende geschoold en, niet onbelangrijk, waar kan ik mijn doelgroep vinden?. Het heeft onze voorkeur het aangepast sporten te integreren in het reguliere sportaanbod: “Regulier waar het kan en aangepast waar het moet.”

 

Meer informatie
© Mathilde Dusol
De Flevolandse cijfers Onbeperkt in beweging

Hét onderzoek naar sport en bewegen voor mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking in Flevoland. Onbeperkt in beweging in Flevoland is een onderzoek naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De 0-meting is uitgevoerd in 2012, 1-meting in 2015, in 2018 de 2-meting en in 2021 de 3-meting.

Bekijk de cijfers 2021 hier
© Jasper van Staveren
Hoe kijkt Flevoland tegen aangepast sporten aan?

Termen als ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’ krijgen steeds meer aandacht. Ook in de toekomstvisie van de Flevolandse sport komen deze begrippen terug. Maar wat houden deze termen eigenlijk precies in én wat is er nodig om een inclusieve sport in Flevoland te creëren en te behouden? De gemeentelijke visies komen veelal overeen en spreken over een inclusieve sport waaraan iedereen een leven lang mee kan doen. In het visiedocument zijn beleidsambtenaren sport en beleidsuitvoerders geïnterviewd. Deze gesprekken zijn vervolgens uitgewerkt en worden gebruikt als input voor het visiedocument. De provinciale visie wordt zo van uit het perspectief van de Flevolandse gemeenten geschreven.

Visiedocument
Week van het Aangepast Sporten

Van maandag 6 tot zondag 12 november staat Flevoland wederom een week lang in het teken van het aangepast sporten. In deze speciale actieweek wordt er aandacht besteed aan sport en bewegen voor mensen met een beperking. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om iedereen (met een beperking) op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de verschillende sportmogelijkheden.

Sportservice Flevoland zet zich al jaren in voor het aangepast sporten in Flevoland. Door het uitroepen van de week in november als de Week van het Aangepast Sporten, geven wij extra aandacht aan aangepast sporten in Flevoland. Niet alleen onder deelnemers, maar ook hun ouders/begeleiders, onderwijsinstellingen, zorginstanties en sportverenigingen.

Meer informatie
© Mathilde Dusol
Uniek Sporten Uitleen

Uniek Sporten Uitleen zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. Door de beschikbaarheid van sportvoorzieningen vanuit een uitleenpool, kun je uit het brede aanbod uiteindelijk de sport kiezen die het beste bij jou past. 

Uniek Sporten Uitleen is meer dan een uitleenservice voor de sportrolstoelen of handbikes. Het is een mobiliteitsgarantie en bedoeld voor volwassenen die om te kunnen sporten zijn aangewezen op een rolstoel, handbike of loophulpmiddel. De sporter krijgt advies over het sporthulpmiddel en het gebruik ervan. Het middel wordt persoonlijk gepast en afgesteld op jouw wensen en tijdens de uitleenperiode is technische service en onderhoud beschikbaar. Binnen Flevoland was deze service al bezig in Almere en vanaf deze week ook beschikbaar in Lelystad!

Uniek Sporten Uitleen
placeholder
Sport- en beleefdagen

Sport- en beleefdagen worden georganiseerd om mensen met een beperking in beweging te krijgen en een leuke dag te verzorgen. Op de sport- en beleefdagen is het doel om de doelgroep kennis te laten maken met allerlei sporten, beweeg- en beleefvormen. Dit wordt georganiseerd door een lokale coalitie waar zorginstellingen en sportverenigingen met aanbod voor de doelgroep in plaatsnemen. In bijna alle gemeenten in Flevoland wordt jaarlijks een sport- en beleefdag georganiseerd.

© Jasper van Staveren
(S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is om een beperking te hebben. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat er, ook als je een beperking hebt, heel erg veel mogelijk is! Ze ervaren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten en gaan met elkaar de uitdaging aan in de gymzaal. Ook gaan ze, na het zien van indrukwekkende voorbeelden, met elkaar in discussie over hoe het is om anders te zijn.

Meer informatie
© Fred Rotgans