Vrijwilligerscoördinator

Meer dan ooit is het vinden en behouden van vrijwilligers een belangrijk item binnen organisaties en verenigingen. In de praktijk blijkt dat dit een steeds grotere uitdaging wordt. Om u hierbij te helpen ondersteunt Sportservice Flevoland de cursus Vrijwilligerscoördinatie. Deze cursus vestigt nadrukkelijk de aandacht op de inbedding van het vrijwilligersbeleid binnen een vereniging.

Direct inschrijven

Ik ontvang graag meer informatie

Ik ben geïntresseerd in deze cursus

Contactpersoon

sportflevo.nl - Tom Sloetjes 2017.JPG

Tom Sloetjes

Projectleider